Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Ιππόδρομο

Κατατέθηκε στη Βουλή από την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».

 

Με το σχέδιο νόμου σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζεται η αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εντός του 2015 και 2016 κατά 40,5 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης.

 

Αυξάνονται, επίσης, επιπλέον τα δημόσια έσοδα εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών επί ελληνικών και ξένων ιπποδρομιών ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ, καθώς και από τα πλεονάσματα του λογαριασμού επάθλων.

 

Με το σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται η διεξαγωγή των Ελληνικών Ιπποδρομιών στο Μαρκόπουλο Αττικής και οι απασχολούμενες γύρω απ’ τις Ελληνικές Ιπποδρομίες, περίπου 2.500 οικογένειες.