Κοπή δέντρων και θάμνων λόγω μετρό στη Καλαμαριά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και συγκεκριμένα για την κατασκευή του σταθμού «Αρετσού», προβλέπεται η κοπή ορισμένων δέντρων και θάμνων πάνω από το σταθμό.

Η έκταση αυτή βρίσκεται επί της οδού Πόντου, σε σημείο το οποίο δεν έχει ακόμη διανοιχτεί. Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από την κατασκευή του Μετρό, τα συγκεκριμένα δέντρα και οι θάμνοι θα έπρεπε να κοπούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάνοιξη της οδού Πόντου.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει και έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, προχωρά στην κατασκευή μετρό διαφυλάττοντας στο μέγιστο βαθμό τους χώρους πρασίνου. Δέντρα και θάμνοι δεν θίγονται, παρά μόνον εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Εξάλλου, μετά το πέρας των εργασιών γίνεται αποκατάσταση. Το ίδιο πρόκειται να συμβεί και στην περιοχή γύρω από το σταθμό «Αρετσού».

Επισημαίνεται ότι, πριν από την κοπή οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εξασφαλίζει όλες τις άδειες από τις Υπηρεσίες που προβλέπει ο νόμος. Εξάλλου, η κατασκευή του Μετρό προχωρά με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία έχει ήδη εγκριθεί, μετά από τη σχετική δημόσια διαβούλευση.