Κύπρος: Καταργούνται όλα τα περιοριστικά μέτρα στις κινήσεις κεφαλαίων

Με διάταγμα του υπουργείου Οικονομικών, καταργήθηκαν όλα τα περιοριστικά μέτρα εντός Κύπρου.

 

Η κατάργηση ανακοινώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που είχε καθοριστεί για την άρση των περιορισμών που είχε συμφωνηθεί την 8η Αυγούστου 2013, εκτός από το άνοιγμα λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

 

Πλέον επιτρέπεται η εξαργύρωση επιταγών, ενώ καταργούνται τα όρια στις μεταφορές και πληρωμές των €50.000 για φυσικά πρόσωπα και €200.000 για νομικά πρόσωπα, ανά πιστωτικό ίδρυμα.

 

Παραμένουν επίσης οι περιορισμοί που αφορούν συναλλαγές εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ