«Μη κυριολεκτικά σχήματα σκέψης και γλώσσας» στο ΑΠΘ

«Μη κυριολεκτικά σχήματα σκέψης και γλώσσας (Figurative Thought and Language)» είναι το τίτλος του Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώνεται από το «Cognitive Linguistics Reading Group» του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Απριλίου 2014, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης.

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι σύμφωνα με τους διοργανωτές «να συνεχίσει τη συζήτηση και να διαφωτίσει όλες τις πλευρές της εννοιολογικής μεταφοράς και της εννοιολογικής μετωνυμίας, τον τρόπο που οι γνωσιακές αυτές λειτουργίες κινητροδοτούν πλευρές της γραμματικής, τη λειτουργία τους στο συνεχή λόγο, στη γλώσσα των συναισθημάτων».

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες και περιλήψεις ανακοινώσεων: www.enl.auth.gr/ftl