Νέα προγράμματα στο ΚΔΒΜ θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ΚΔΒΜ, πρόκειται να υλοποιήσει 11 νέα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων διάρκειας 25 ή 50 ωρών (δύο ημέρες την εβδομάδα – πέντε ώρες εβδομαδιαίως) για κάθε τμήμα, το οποίο δε θα υπερβαίνει τον αριθμό των 20 ατόμων, με πιθανή ημερομηνία έναρξης αρχές Φεβρουαρίου 2015.

 

Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Αστικοί Λαχανόκηποι (25 ώρες), Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή Πιστοποίηση – Διάθεση (25 ώρες), Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25 ώρες)/ Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (25 ώρες), Βασικά Γαλλικά ΑΙ (50 ώρες), Εικαστικό Εργαστήρι (50 ώρες). Θεατρικό Εργαστήρι (50 ώρες), Κινηματογράφος (25 ώρες), Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες), Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής (25 ώρες), Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (50 ώρες).

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα καταθέτονται από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου και από τις 10.00 έως τις 14.00, στη γραμματεία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο κτίριο του Ί 5ου ΕΠΑΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Σχολικό συγκρότημα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», τηλ. 2310/870.139.
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.