ΟΓΑ: Υποβολή αιτήσεων για οικογενειακά επιδόματα

Δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων A21, μέσω του Taxisnet, έως τις 18 Νοεμβρίου έχουν όσοι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων έλαβαν την πρώτη δόση, χωρίς να έχουν καταθέσει έως σήμερα αίτηση.

 

Σύμφωνα με τον ΟΓΑ, οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση Α21, έως τις 18 Νοεμβρίου, προκειμένου να λάβουν την παροχή, μαζί με τους υπόλοιπους, εντός Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, η πληρωμή του δ΄ τριμήνου στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2014.

Να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων που έλαβαν προκαταβολή για το α΄ τρίμηνο 2014 υποχρεούνται να υποβάλουν νέες αιτήσεις Α21 για το έτος 2014, δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, οι πολίτες πρέπει να προβαίνουν σε εκτύπωση του εντύπου Α21 και σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει και σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις να προβαίνουν άμεσα σε διόρθωση – τροποποίηση του Α21, προκειμένου να μην καθυστερήσει η πληρωμή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).