Παρουσίαση ερευνητικών ομάδων του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η Επιτροπή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία λειτουργίας του Κέντρου, διοργανώνει την Τρίτη 28 Ιουνίου και ώρα 19.30, εκδήλωση για την παρουσίαση των πρώτων διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων που εντάχθηκαν σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των εννέα ερευνητικών ομάδων που εντάχθηκαν στο ΚΕΔΕΚ, μετά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σεπτ 2015), θα παρουσιάσουν τις ομάδες και το ερευνητικό τους έργο, καθώς και τη γενικότερη εμπειρία τους από το ΚΕΔΕΚ. Μετά τις παρουσιάσεις των εννέα ομάδων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με μέλη της επιτροπής και εκπροσώπους των ομάδων, με θέμα τη διαμόρφωση οδικού χάρτη ώστε να καταστεί το ΚΕΔΕΚ πόλος αριστείας του ΑΠΘ.

Επιδίωξη του ΑΠΘ είναι μέσω του ΚΕΔΕΚ να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως κύριος ερευνητικός εταίρος στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στην παραγωγή νέας γνώσης με καινοτομικές δράσεις σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων.

Η Επιτροπή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας έχει ως έργο την οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αν. Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος.

Οι 9 διεπιστημονικές ομάδες που εντάχθηκαν στο ΚΕΔΕΚ είναι:

-Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων & Δικτύων (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθ. Νικόλαος Πλέρος)

-Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Δημήτριος Μελάς)

-Βιώσιμη διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος)

-Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Δημήτριος Βλάχος)

-Ψηφιακή αποτύπωση και κατασκευή με πρόσθεση υλικού (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης)

– Κέντρο Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Θεοδωρίδης)

-Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Ελευθέριος Τσιρίδης)

-Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης)

-Κέντρο Αριστείας Φυσικών Προϊόντων ΑΠΘ (Επιστημονική Υπεύθυνή: Επίκ. Καθ. Ανδρεάνα Ασημοπούλου).

 

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΕΚ, στο Balkan Center, στο 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Α’ (3ος όροφος).