ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΚΜ

Ο πρώην Υφυπουργός Γεωργίας και Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κιλτίδης και η Διαχειριστική Επιτροπή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέθεσαν γεύμα εργασίας, με τα εξής θέματα:

Παρουσίαση Δράσεων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 | NEXTFOOD

Επίδοση Βεβαιώσεων Συνεργασίας στα Συνεργαζόμενα Μέλη.

Επισυνάπτεται το δελτίο τύπου και οι φωτογραφίες.

Παρατίθεται το link με το βίντεο: