Περιμένουν την επιστροφή του ΦΠΑ μέχρι και… 798 ημέρες

Παρά τις υποσχέσεις για ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ ή για συμψηφισμό με χρέη επιχειρήσεων, η κατάσταση παραμένει τραγική στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις, κατά μέρο όρο ο χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου είναι… 298 ημέρες.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ:

 

– Αυτή τη στιγμή περιμένουν να τους επιστραφεί ΦΠΑ 23.214 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

– Το συνολικό ποσό που δικαιούνται ανέρχεται στα 882, 8 εκατ. ευρώ. Καταγράφηκε δηλαδή αύξηση μέσα σε μια εβδομάδα κατά 116 εκατ. ευρώ, λόγω των 766 νέων αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Οι νέες αιτήσεις αντιστοιχούν σε μέση επιστροφή ΦΠΑ ύψους 152 χιλ. ευρώ.

– 3.138 επιχειρήσεις και επαγγελματίες περιμένουν άνω των 90 ημερών για την είσπραξη του ΦΠΑ. 

– Η μεγαλύτερη αναμονή παρουσιάζεται στις ΔΥΟ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης (797 ημέρες) και στην Κω (768 ημέρες).

-Στο διάστημα 11 – 18 Αυγούστου διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν εμπρόθεσμα 443 αιτήσεις πληρωμών ΦΠΑ, με τον συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται από την αρχή του έτους σε 1.854 αιτήσεις.