ΠΚΜ: 430 εκατ. ευρώ, για να γίνει η Θεσσαλονίκη κόμβος καινοτομίας

Με το ποσό των 430 εκατ. ευρώ πρόκειται να προικοδοτηθεί η Θεσσαλονίκη μέχρι το 2020, προκειμένου να καταστεί κόμβος καινοτομίας.

 

Τα κονδύλια αυτά, τα οποία θα διατεθούν στο πλαίσιο της “Στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (RIS3)”, θα αξιοποιηθούν για μία πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία και τον περιορισμό του φαινομένου της φτώχειας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ο περιφερειάρχης Απ. Τζιτζικώστας παρουσίασε τη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση για την ΠΚΜ τονίζοντας ότι “στα επόμενα χρόνια έχουμε μπροστά μας μία κορυφαία πρόκληση:

 

Να υλοποιήσουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020″. Μετά την εκτενή διαβούλευση που διεξήχθη, όπως επισήμανε, η στρατηγική αυτή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μία πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία και στη δημιουργία νέων, σταθερών θέσεων εργασίας.

 

Αναφερόμενος στους βασικούς στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, υπογράμμισε ότι αφορούν αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην καινοτομία, ανάπτυξη μέσα από την αποφασιστική μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς αποκλεισμούς και με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, η “Στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης” είναι ένα πολύ καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο ουσίας, που προδιαγράφει τις στρατηγικές επιλογές μας και τις βασικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Το σχέδιο σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα διαμορφώθηκε με τη συνδρομή των εκπροσώπων του Δικτύου Έξυπνης Εξειδίκευσης, της λεγόμενης Τριπλής Έλικας, δηλαδή της ερευνητικής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της περιφερειακής διοίκησης.

“Οι στόχοι μας είναι η διατήρηση και η ενδυνάμωση του σημαντικού ανθρώπινου κεφαλαίου με ικανά προσόντα σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Επίσης η εμβάθυνση των σχέσεων με την αγορά και την οικονομία με στόχο την έξοδο από την κρίση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας”, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι η κατάκτηση αυτών των στόχων είναι η προϋπόθεση, για να καταστεί η Κεντρική Μακεδονία κόμβος καινοτομίας.

 

Επιπλέον περιέγραψε το όραμα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο, όπως είπε, δεν είναι γενικόλογο αλλά συγκεκριμένο, χρονολογημένο, κοστολογημένο, με τομεακές προτεραιότητες και αναλυτικά σχέδια δράσης. “Η προσπάθειά μας μόλις άρχισε. Στα κρίσιμα χρόνια που έχουμε μπροστά μας είμαστε όλοι μας συμμέτοχοι, είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στην υλοποίηση επιμέρους πολιτικών, ώστε το σχέδιο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιφέρειάς μας”, σημείωσε.

 

Οι πέντε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης είναι:

 

• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικού κόσμου και κοινωνίας των πολιτών.

 

• Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς.

 

•Έμφαση στους στρατηγικούς κλάδους εξειδίκευσης και ανάπτυξη στρατηγικής εξωστρέφειας.

 

• Δημιουργία και πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης στην αλυσίδα καινοτομίας.

 

•Δημιουργία στρατηγικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή χρηματοδοτικών φορέων και με στόχο την ομαλή χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.

 

Στο πλαίσιο της “Στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης” επιλέχτηκαν οι τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως Αγροδιατροφικός, Υλικών, Κλωστοϋφαντουργίας και’Ενδυσης, Τουρισμού, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες Ενέργειας, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

 

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία