Ποιοι πρέπει να περάσουν από το Μητρώο της Εφορίας

Από την Εφορία θα πρέπει να περάσουν πρώτα, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν είναι εξαρτώμενα μέλη, για να αποκτήσουν τον δικό τους ΑΦΜ, καθώς και όσοι παντρεύτηκαν ή χώρισαν το 2014, προκειμένου να ενημερώσουν το Μητρώο και να διορθωθούν τα σχετικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Επίσης φέτος δηλώνεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου και της συζύγου.

Πριν τη δήλωση

Από την Εφορία θα πρέπει να περάσουν πρώτα, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, οι φορολογούμενοι που πρέπει να αποκτήσουν τον δικό τους ΑΦΜ ή όσοι πρέπει να διορθώσουν τα σχετικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης

 

Πηγή: Έθνος