Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αθηναίων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων Δημοτικών Κοινοτήτων από τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αθηναίων πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης οι Πρόεδροι των Α’, Β’, Γ’, Ε’ Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας και εκπρόσωπος της Δ’ Κοινότητας, ενώ εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Α’, Β’, Γ’, Ε’ και Ζ’ Κοινοτήτων.

Στο πρώτο μέρος συζητήθηκαν ζητήματα αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Κοινοτικών Συμβουλίων, είτε μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει ο «Καλλικράτης», είτε μέσω της διεκδίκησης νομοθετικών αλλαγών.

Στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά στις μεθόδους, στα εργαλεία και σε πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο έργο των Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και στις προσπάθειες για αποτελεσματική οργάνωση και συντονισμό της εθελοντικής προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν προτάσεις για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ αιρετών και υπηρεσιών και για την πάταξη της γραφειοκρατικής αντίληψης, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ενθάρρυνσή τους για συνέργειες σε τοπικά θέματα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την από κοινού απόφαση για συνέχιση και εντατικοποίηση των μεταξύ των Κοινοτικών Συμβουλίων των δύο δήμων, για διεύρυνση της συνεργασίας με Κοινότητες και από άλλους δήμους και για τη διοργάνωση, σε εύλογο χρόνο, ενός συνεδρίου Δημοτικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν προς διεκδίκηση τα ζητήματα της θεσμικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Κοινότητας, ως της αυτοδιοικητικής βαθμίδας που είναι πλησιέστερη στην καθημερινότητα του δημότη και στην τοπική κοινωνία.

Τη συζήτηση συντόνισαν ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης, Νίκος Φωτίου και η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Κινητοποίησης των Πολιτών, Λίνα Λιάκου, οι οποίοι έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι η πρωτοβουλία θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον, με στόχο την αποκέντρωση του αυτοδιοικητικού έργου και την αναβαθμισμένη παρουσία των δημοτών στις αποφάσεις που καθορίζουν τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους.