Πρόγραμμα

Δευτέρα

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος “Εκλεκτικές Συγγένειες”

12:00-14:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

14:00-17:00 Ζάχος Πανίδης “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”

17:00-19:00 Τα καλύτερα ξένα τραγούδια

19:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

 

Τρίτη

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος “Εκλεκτικές Συγγένειες”

12:00-14:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

14:00-17:00 Ζάχος Πανίδης “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”

17:00-19:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

19:00-21:00 Γιώργος Χάρος “Οι Γίγαντες του Κατς”

21:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

 

Τετάρτη

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος “Εκλεκτικές Συγγένειες”

12:00-14:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

14:00-17:00 Ζάχος Πανίδης “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”

17:00-19:00 Τα καλύτερα ξένα τραγούδια

19:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Πέμπτη

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος “Εκλεκτικές Συγγένειες”

12:00-14:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

14:00-17:00 Ζάχος Πανίδης “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”

17:00-19:00 Τα καλύτερα ξένα τραγούδια

19:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Παρασκευή

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος “Εκλεκτικές Συγγένειες”

12:00-14:00 Διαχρονικές Επιτυχίες: Rock, Pop, Jazz, Blues, Metal

14:00-17:00 Ζάχος Πανίδης “Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων”

17:00-19:00 Τα καλύτερα ξένα τραγούδια

19:00-20:00 Βασίλης Παπαναστασούλης – Ανδρέας Σταματόπουλος: Παρασκευή και Φύγαμε…

 

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές

 

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές