Πρόγραμμα

Δευτέρα

07:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος & Σάκης Αποστολάκης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

12:00-14:00 Μουσικές Επιλογές

14:00-14:20 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

14:20-14:30 Deutsche Welle – Ενημερωτικό Μαγκαζίνο

14:30-17:00 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

17:00-19:00 Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Μουσικές Επιλογές

21:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Τρίτη

07:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος & Σάκης Αποστολάκης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

12:00-14:00 Μουσικές Επιλογές

14:00-14:20 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

14:20-14:30 Deutsche Welle – Ενημερωτικό Μαγκαζίνο

14:30-17:00 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

17:00-19:00 Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Μουσικές Επιλογές

21:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Τετάρτη

07:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος & Σάκης Αποστολάκης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

12:00-14:00 Μουσικές Επιλογές

14:00-14:20 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

14:20-14:30 Deutsche Welle – Ενημερωτικό Μαγκαζίνο

14:30-17:00 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

17:00-19:00 Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Μουσικές Επιλογές

21:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Πέμπτη

07:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος & Σάκης Αποστολάκης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

12:00-14:00 Μουσικές Επιλογές

14:00-14:20 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

14:20-14:30 Deutsche Welle – Ενημερωτικό Μαγκαζίνο

14:30-17:00 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

17:00-19:00 Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Μουσικές Επιλογές

21:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Παρασκευή

07:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

09:00-12:00 Ανδρέας Σταματόπουλος & Σάκης Αποστολάκης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

12:00-14:00 Μουσικές Επιλογές

14:00-14:20 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

14:20-14:30 Deutsche Welle – Ενημερωτικό Μαγκαζίνο

14:30-17:00 Ζάχος Πάνιδης (Studio Θεσσαλονίκη – Radio1d.gr)

17:00-19:00 Μουσικές Επιλογές

19:00-21:00 Μουσικές Επιλογές

21:00-22:00 Dj Set Mix » Klimis Styl (Studio Ημαθία – Avena Fm)

22:00-00:00 Dj Set Mix » MISS KATE (Studio Ημαθία – Avena Fm)

00:00-09:00 Μουσικές Επιλογές

 

Σάββατο

Μουσικές Επιλογές

 

Κυριακή

Μουσικές Επιλογές