Πτώση 7,1% στις οικοδομικές άδειες τον Ιανουάριο

Την πλήρη αποχή του Δημοσίου από την εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο. Εκδόθηκαν 852 οικοδομικές άδειες στο διάστημα αυτό.

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιανουάριο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες m2 επιφάνεια και 675,0 χιλιάδες m3 όγκο, παρουσίασε δηλαδή μείωση 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,αύξηση 5,2% στην επιφάνεια και 7,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

 

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 852 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 169,3 χιλιάδες m2 επιφάνεια και 675,0 χιλιάδες m3 όγκο, παρουσίασε δηλαδή, μείωση 5,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 9,6% στην επιφάνεια και 12,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. 

 

Κατά το μήνα Ιανουάριο 2015 δεν εκδόθηκε καμία οικοδομική άδεια που να αφορά Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα.

 

Την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.318 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.598,9 χιλιάδες m2 επιφάνεια και σε 11.212,4 χιλιάδες m3 όγκο.

 

Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 11,7% στην επιφάνεια και 5,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014. 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 8,5% στην επιφάνεια και 1,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014. 

 

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,3%.