ΣτΕ Συνταγματικός ο νόμος – πλαίσιο για τα πανεπιστήμια

Σύμφωνες με το Σύνταγμα είναι όλες οι κρίσιμες αλλαγές που έφεραν στην οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πρόσφατα νομοθετήματα, όπως αποτυπώθηκαν στον «νόμο-πλαίσιο» για την Παιδεία (νόμοι 4009/11, 4076/12).

 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει 25 ΑΕΙ της χώρας και 100άδες μέλη του διδακτικού προσωπικού, αλλά και πρυτανικών αρχών (αργότερα, κάποιοι παραιτήθηκαν από τα δικόγραφα) υποστηρίζοντας ότι οι νομοθετικές αλλαγές παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ισότητας και αναλογικότητας.

 

Επίμαχες ρυθμίσεις 

Στο στόχαστρο των προσφευγόντων βρέθηκαν ρυθμίσεις που πρόβλεψαν τη συμμετοχή εξωτερικών μελών (εξωπανεπιστημιακών) στα Συμβούλια των ΑΕΙ, τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, τον τρόπο εκλογής, τα προσόντα, τις αρμοδιότητες κλπ. των πρυτανικών αρχών και κοσμητόρων, τον αποκλεισμό ή περιορισμό της συμμετοχής διαφόρων ομάδων της πανεπιστημιακής κοινότητας στις σχετικές διαδικασίες, την εφαρμογή συστήματος «ταξινομικής ψήφου» κλπ.

 

Η Ολομέλεια ΣτΕ υπό τον πρόεδρό της Σ. Ρίζο (εισηγητής Μ. Βηλαράς) με ομόφωνες αποφάσεις της (519-526/15) δέχθηκε ότι το Σύνταγμα δεν επέβαλε συγκεκριμένο πρότυπο οργάνωσης των ΑΕΙ, αφήνοντας στον νομοθέτη την ευχέρεια να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, κατά τις απαιτήσεις της εξελισσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας, εν όψει των εκάστοτε κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

 

Κατά το ΣτΕ το νέο πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ είναι συνταγματικά επιτρεπτό και η συμμετοχή «εξωτερικών» μελών στα Συμβούλια των ΑΕΙ δεν εμποδίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία ούτε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση.

 

Πηγή: Έθνος