Στον Σαββίδη για 30 χρόνια το «Μακεδονία Παλάς»

Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη για τα επόμενα 30 χρόνια πέρασε το ιστορικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, «Μακεδονία Παλάς».

Χθες, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της υποδιοικητού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Βασιλικής Τριανταφυλλίδη, και εκπροσώπου της μισθώτριας εταιρίας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 30 έτη με δικαίωμα παράτασης για 10 επιπλέον έτη, με μηνιαίο μίσθωμα 143.500 ευρώ ήτοι 1.722.000 ευρώ ετησίως.

 

Πέραν του μισθώματος η μισθώτρια θα καιαβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης ως ακολούθως: • 12% επί κύκλου εργασιών από 7.000.000 ευρώ – 11.000.000 ευρώ.

10% επί κύκλου εργασιών από 11.000.000 ευρώ – 15.000.000 ευρώ.
8 % επί κύκλου εργασιών μεγαλύτερου των 15.000.000 ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι η εταιρία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελάχιστου ύψους 5 εκατ. ευρώ εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης.

 

 

Εκτιμάται ότι η τελική επένδυση θα ξεπεράσει τα 10 εκατ. €