Στους δανειστές ΤΧΣ και τράπεζες

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS

Οι δανειστές ή αλλιώς θεσμοί θα αποφασίζουν πλέον για τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών περί της συγκρότησης της Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η θητεία της οποίας ορίζεται για δύο έτη.

Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής είναι ο Francesco Papadia (πρώην στέλεχος της ΕΚΤ και προηγουμένως της Banca d’Italia, ο οποίος τώρα συνεργάζεται με το ινστιτούτο Bruegel) και μέλη Júlia Király, Eric Rajendra (εργάζεται επί σειρά ετών στο IFC, επενδυτικό βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας), Παναγιώτη Δουμάνογλου (υποδείχθηκε από την ΤτΕ), Αιμίλιο Αυγουλέα (πρόταση του ΥΠΟΙΚ), και Peter Yngwe. Όπως μαθαίνουμε, τα τρία μέλη της 6μελούς επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, υποδείχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και τον ESM. Τα άλλα τρία, από το ΥΠΟΙΚ (2) και την ΤτΕ. Αλλά σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου καθορίζει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, η επιτροπή ελέγχεται πλέον από τους θεσμούς, παρά το ότι διορίζεται από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Βασικός ρόλος αυτής της επιτροπής είναι η ετήσια αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ και να επιλέγει τα νέα μέλη τους, αν χρειασθεί.

Αυτό, κατά συνέπεια, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη επιτροπή αποκτά τον έλεγχο του ΤΧΣ και καθορίζει πλέον τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος. Γιατί τυπικά περνάει στον έλεγχο των δανειστών, όχι μόνο το ΤΧΣ, αλλά, μέσω αυτού, και οι τράπεζες που μέσω του ΤΧΣ έχουν δεχθεί κρατική βοήθεια, πρόσφατα ή τα τελευταία χρόνια. Και επίσης για ακόμη έναν πολύ σοβαρό λόγο. Επειδή, βάσει των δεσμεύσεων του τρίτου Μνημονίου, το ΤΧΣ υποχρεούται να υποβάλει και να εφαρμόσει σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τραπεζών και την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων για μεγάλα προβληματικά εταιρικά δάνεια. Αν, μάλιστα, απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης θα προβλέπει και την από κοινού παρακολούθηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας. Το ΤΧΣ θα εφαρμόσει επίσης κριτήρια επιδόσεων εξυγίανσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στη διαχείριση των τραπεζών ως προς τους επιχειρησιακούς στόχους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης , το ΤΧΣ θα αξιολογεί και τα μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών.

Έτσι προκύπτει ότι οι δανειστές-θεσμοί θα ελέγχουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών, θα τον καθορίζουν, θα τον αλλάζουν και θα τον επαναπροσδιορίζουν ανάλογα πάντα με τα δικά τους συμφέροντα και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας, των ίδιων των τραπεζών, αλλά και του Έλληνα φορολογούμενου και δανειολήπτη. Από τους θεσμούς θα αποφασίζεται η πολιτική των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια, για την κύρια κατοικία, για την ακίνητη περιουσία όσων είχαν την ατυχία να πάρουν ένα δάνειο και να βάλουν υποθήκη το σπίτι ή την επιχείρησή τους. Η νέα αυτή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών παραδίδει στην ουσία στους δανειστές έναν μοχλό που θα καθορίζει την ανάπτυξη της αγοράς, του εμπορίου, της ανάπτυξης και κατ’ επέκταση των αν και πόσες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Φτάνει δηλαδή μέχρι και την καταπολέμηση της ανεργίας. Πρόκειται για πλήρη παράδοση ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου στα χέρια των δανειστών.

Σ.Α. / Radio1d.gr