ΣΒΒΕ: Να διαχειρίζεται τα επενδυτικά κονδύλια η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης

Παρουσία του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Γιώργου Ορφανού πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

 

Στην έναρξη της ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης έθεσε το ζήτημα της απρόσκοπτης λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) που έχει έδρα στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Στη συνέχεια συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των εγκεκριμένων επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου στη Βόρεια Ελλάδα και των διαδικασιών υλοποίησης τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η διαχείριση των κονδυλίων που αφορά εκταμιεύσεις υλοποιημένων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα να γίνεται από ειδικούς λογισπκούς κωδικούς αποκλειστικά για το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και όχι από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο πραγματικής και αποκεντρωμένης λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

 

Η συγκεκριμένη πρόταση του ΣΒΒΕ θα καταστήσει την ΕΜΑ πραγματικό φορέα διαχείρισης αναπτυξιακών κονδυλίων για τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει την αναίτια μετάβαση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων στην Αθήνα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων.

 

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΒΒΕ έθεσαν στον υπουργό και άλλα θέματα, όπως η ρευστότητα στην οικονομία, η επιβολή του ΕΝΦΙΑ σε βιομηχανοστάσια και αποθήκες, η λειτουργία του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, οι πρόσφατες εξαγγελίες περί άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του λιμένα της Θεσσαλονίκης.