Συνεχίζονται τα «δωράκια» στις τράπεζες

Νέο νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει νέα προκλητικά «δωράκια» για τις τράπεζες, ετοιμάζονται να προωθήσουν προς ψήφιση στη Βουλή. Μεγάλος κερδισμένος και σε αυτή την μοιρασιά, αναδεικνύεται η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την Αυγή, όταν ξεκίνησε η υπόθεση της εξυγίανσης τραπεζών και της μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων στις «συστημικές» τράπεζες, με τις επιλογές της Τράπεζας της Ελλάδος, προέκυψαν τα σοβαρά προβλήματα της καταβολής των τελών και φόρων για τις μεταβιβάσεις, αλλά και της διαδοχής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξαφανίσθηκαν.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, για να υπάρχει απαλλαγή από μεταβιβαστικά τέλη και φόρους για τις μεταβιβάσεις και τις μεταγραφές στα υποθηκοφυλακεία των περιουσιακών στοιχείων, θα έπρεπε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν στις συγχωνεύσεις των τραπεζών.

 
Δηλαδή, να προηγείται μια διαδικασία ισότιμης διαπραγμάτευσης, όπου τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα συμφωνούν μεταξύ τους για τους ειδικούς όρους, για τη σχέση μετοχών των δύο ιδρυμάτων, καθώς επίσης και για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων, για την οποία προηγείται εκτίμηση από ανεξάρτητους εκτιμητές, έτσι ώστε να ορισθεί μια εύλογη αξία και σχέση ανταλλαγής μετοχών.

 

Στην περίπτωση, όμως, της εξυγίανσης τραπεζών δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες αυτοί, επειδή για κανένα λόγο οι τραπεζίτες (συγκεκριμένα η Πειραιώς) δεν επιθυμούσαν ούτε να γίνει δίκαιη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που απέκτησαν ούτε να αναλάβουν τη διαδοχή υποχρεώσεων προς τρίτους και προς εργαζόμενους.

 

Η εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα πρότυπα της Αγροτικής, της Proton και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δεν μπορεί να θεωρείται διαδικασία ισότιμης διαπραγμάτευσης με διατήρηση της διαδοχής, καθώς στην ουσία πρόκειται για χάρισμα περιουσιακών στοιχείων από το ένα πιστωτικό ίδρυμα στο άλλο. Επιπλέον, ορίσθηκε και πρόσθετη χρηματοδότηση για τη διαφορά Ενεργητικού – Παθητικού λόγω διάσπασης σε καλό και κακό κομμάτι.

 

Υπενθυμίζουμε ότι, στην περίπτωση της Αγροτικής, όχι μόνο δεν έγινε ισότιμη διαπραγμάτευση, αλλά ουσιαστικά χαρίσθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 1 δισ. στην Τράπεζα Πειραιώς με ένα προκλητικά χαμηλό αντάλλαγμα 95 εκατ., ενώ η τρέχουσα αξία της περιουσίας της Αγροτικής, που στην πραγματικότητα αποτελεί εκποιημένη περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνά το 1,5 δις., αυξάνοντας σημαντικά την αξία της τράπεζας. Στη συνέχεια η Πειραιώς έλαβε και την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ύψους 7,47 δις.

Δεν έφθανε αυτό όμως, αλλά απαλλάχτηκε και από την πληρωμή των μεταβιβαστικών φόρων, τελών και λοιπών εξόδων, ακόμα και από τα τέλη του υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή των περιουσιακών αυτών στοιχείων, που στην πραγματικότητα αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Το σύνολο των φόρων, τελών και διάφορων εισφορών υπολογίζεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Με την εκτιμηθείσα αξία των 95 εκατ. ο φόρος μεταβίβασης θα ήταν 10%, δηλαδή 9,5 εκατ. Η πραγματική αξία, όμως, των ακινήτων της Αγροτικής ήταν πάνω από 1 δις., ενώ, σύμφωνα με τους ισολογισμούς, η λογιστική αξία τους ήταν 690 εκατ.

 

Με βάση τη λογιστική αξία, η υποχρέωση καταβολής μεταβιβαστικών τελών και φόρων θα ήταν περίπου 77,5 εκατ., ενώ με βάση την πραγματική αξία (που είναι και το σωστό), θα έπρεπε να καταβληθούν πάνω από 100 εκατ. μεταβιβαστικά τέλη και φόροι.

 

Τα δωράκια όμως δεν τελείωσαν εδώ

 

Ακολούθησε η μεταβίβαση των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών, χωρίς η Πειραιώς να καταβάλει τίποτε, και μάλιστα με προικοδότηση από το ΤΧΣ ύψους 1,6 δις. Η απαλλαγή από φόρους και τέλη μεταβίβασης αρχικά συνδέθηκε με τους προηγούμενους νόμους.

Συγκεκριμένα: με τον Ν. 4150/2013, άρθρο 68, ρυθμίζεται η περίπτωση μεταβίβασης μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας με ιδιωτική σύμβαση, δηλαδή η περίπτωση κυπριακών υποκαταστημάτων που εξαγοράστηκαν από την Πειραιώς.

 

Η ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύει για τους έχοντες, που έχουν πετύχει με τους μνημονιακούς νόμους να διασώζονται με κρατική ενίσχυση, να διαχειρίζονται αυτοί το δημόσιο χρήμα την Πειραιώς, είναι ότι στον παραπάνω νόμο γίνεται αναφορά στο άρθρο 16 του Ν. 2515, σύμφωνα με το οποίο στα οικεία βιβλία μεταγραφών η απορροφούσα τράπεζα πρέπει να αναφέρεται ως καθολικός διάδοχος και όχι μέρους, προκειμένου να έχει φοροαπαλλαγή.

 

Αρχικά επιδιώχθηκε να γίνει αυτή η φοροαπαλλαγή της Πειραιώς από τις υποχρεώσεις της με τροπολογία σε άσχετο νόμο τον Απρίλιο του 2013. Στη συνέχεια έγινε νέα προσπάθεια τον Δεκέμβριο του 2013, πάλι με εισαγωγή τροπολογίας για ψήφιση. Και τις δύο φορές οι προσπάθειες δεν είχαν επιτυχία.

Το πιο εξοργιστικό

 

Στο άρθρο 168, του νέου νομοσχεδίου, που εισάγεται για ψήφιση, υπάρχει φωτογραφική διάταξη, που απαλλάσσει πλήρως την Τράπεζα Πειραιώς από μεταβιβαστικά τέλη και φόρους, αλλά και από όλες τις υποχρεώσεις της προς τρίτους. Δηλαδή στο επίμαχο άρθρο δεν υπάρχει η αναφορά στο αρ. 16 του Ν. 2515 που γίνεται στον Ν.4150, ώστε να μην προσκρούει η φοροαπαλλαγή στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για καθολική διαδοχή στην περίπτωση των κυπριακών τραπεζών.

Επιπρόσθετα η τροποποίηση επιδιώκεται να έχει αναδρομική ισχύ από το 2013, ώστε να καλύψει πλήρως την περίοδο των εξαγορών – απορροφήσεων των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών υποκαταστημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, ανέρχεται σε περίπου 200 εκατ., αλλά θεωρείται ότι και εδώ υπάρχει υποεκτίμηση της πραγματικής αξίας, που στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία αυτή είναι το 1/5 της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των κυπριακών τραπεζών. Κατά συνέπεια, το δώρο της φοροαπαλλαγής της Πειραιώς και στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκατ.

 
Δηλαδή, τα συνολικά «δωράκια» προς την Πειραιώς μέσω φοροαπαλλαγών υπολογίζονται με συντηρητικές εκτιμήσεις σε περίπου 200 εκατ.

 

Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο διασφαλίζεται πλήρως η απαλλαγή της Πειραιώς από τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, τη στιγμή που έχουν ήδη εγερθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές δικαστικές ενέργειες αποζημίωσης από την πλευρά των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.

 

Η εφαρμογή του νόμου και η ανάγκη αύξησης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου ξεχάστηκαν και δεν ισχύουν για τους τραπεζίτες, που βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να απολαμβάνουν την προνομιακή σχέση τους με τους κυβερνώντες και τις εποπτικές αρχές.

 

Η ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύει για τους έχοντες, που έχουν πετύχει με τους μνημονιακούς νόμους να διασώζονται με κρατική ενίσχυση, να διαχειρίζονται αυτοί το δημόσιο χρήμα, να αρπάζουν τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία και από πάνω να τους χαρίζονται οι φόροι που τους αναλογούν, αυξάνοντας τα κέρδη τους, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να εξαθλιώνεται και το κοινωνικό κράτος να εξαφανίζεται.

 

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνουν την αξία των τραπεζών τους, χωρίς να έχουν καταβάλει τίποτε ως αντίτιμο, ενώ την ίδια στιγμή έχουν λάβει κρατική ενίσχυση δεκάδων δισ. εκατομμυρίων, που βαραίνουν το δημόσιο χρέος.

 

Από την άλλη, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες διώκονται και απειλούνται με κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και με πρόστιμα που πολλαπλασιάζουν τις υποχρεώσεις τους, ενώ τα εισοδήματά τους έχουν συρρικνωθεί ή έχουν εξαφανισθεί.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέσχεσε το μισθό νεαρής χήρας μητέρας δύο παιδιών

Και σαν να μην έφταναν όλα τα δωράκια που,  συγκεντρώνει από όλες τις πλευρές η Τράπεζα Πειραιώς, η διοίκηση της προχωρά ανερυθρίαστα, βάζοντας χέρι ακόμη και στον ακατάσχετο, ανυποχώρητο και μη δεκτικό συμψηφισμό μισθό.

Συγκεκριμένα, δανειολήπτρια – μέλος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, ενημερώθηκε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία κατατίθεται η μισθοδοσία της ως δασκάλα και πρώην δικαιούχος της Αγροτικής Τράπεζας, της κατέσχεσε το μισθό της ύψους 583 ευρώ!
 
Σαν να μην φτάνουν τα δωράκια και οι ενισχύσεις που, λαμβάνουν συνεχώς, οι τράπεζες προκλητικά προκειμένου να ξεζουμίσουν τους δανειολήπτες.
 
Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται το μήνυμα στον τοίχο: «Αν ήμασταν τράπεζες, θα μας είχαν σώσει».
 
Danioliptes.gr