Τα μεγαλύτερα Ελληνικά Κόμματα είναι υπερχρεωμένα. Τι σημαίνει και τι θα έπρεπε να γίνει με αυτό;