Τέλος ο ένας μήνας διορία για την πληρωμή ασφαλίστρων Ι.Χ.

Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο καθεστώς πληρωμής των ασφαλίστρων για την ασφάλιση του αυτοκινήτου, που καταργεί το προσωρινό σήμα και προβλέπει την άμεση πληρωμή του ασφαλίστρου με τη λήξη της περιόδου ασφάλισης.

 

Με το νέο καθεστώς καταργείται ουσιαστικά η άτυπη περίοδος χάριτος, που υπήρχε μέχρι σήμερα και έφθανε ακόμη και τους δύο μήνες από την ημέρα λήξης της ασφάλισης έως την επίδοση από την ασφαλιστική εταιρεία του ανανεωμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιβάλλει την άμεση ανανέωσή του από τον κάτοχο του αυτοκινήτου.

 

Με βάση το νέο καθεστώς, η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να έχει αποστείλει το σήμα εντός πέντε ημερών, ενώ στο μεσοδιάστημα ο ασφαλισμένος θα μπορεί να βεβαιώσει την ασφάλιση με την απλή απόδειξη. Ελαστικότερη προθεσμία προβλέπεται σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αλλάξει εταιρεία με τη λήξη της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος διαθέτει κάλυψη δεκαέξι ημερών, αντί της προθεσμίας του ενός μήνα που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Δημήτρη Ζορμπά, «το νέο καθεστώς άρει τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος που έβλαπταν τους συνεπείς ασφαλισμένους, τους ζημιωθέντες αλλά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το νέο σύστημα για την έναρξη, τη λήξη και την ακύρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης αντιμετωπίζει αποτελεσματικά θέματα όπως η αυτόματη ανάληψη κινδύνου από την ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη είσπραξη του ασφαλίστρου και θα ωφελήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

 

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς είναι επίσης η αναγνώριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας τόσο κατά την αποστολή του σήματος ανανέωσης όσο και κατά τη διαδικασία της αποζημίωσης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τις διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνδιαλλαγής ασφαλιστή – ασφαλισμένου.

 

Ενθαρρυντικό στοιχείο στην αγορά της ασφάλισης αυτοκινήτου, που ωφελεί τους ασφαλισμένους, αποτελεί η μείωση στα τιμολόγια για τις βασικές καλύψεις που έχουν υιοθετήσει όλες οι εταιρείες του κλάδου. Οι μειώσεις στα τιμολόγια είναι αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών και έγινε δυνατή μετά τον περιορισμό των ζημιών, καθιστώντας τον κλάδο κερδοφόρο έπειτα από πολλά χρόνια ζημιογόνου δραστηριότητας. Στην κερδοφορία και τη μείωση των ζημιών συνέβαλε κυρίως η μειωμένη χρήση του αυτοκινήτου από μεγάλη μερίδα κατόχων, που περιόρισαν τις μετακινήσεις τους λόγω και της οικονομικής κρίσης.

 

Να σημειωθεί ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία για τον Φεβρουάριο της ΕΑΕΕ, η μείωση των ασφαλίστρων στην ασφάλιση αυτοκινήτου έχει οδηγήσει στην υποχώρηση των εργασιών κατά 7,5%, περιορίζοντας τα ασφάλιστρα στα 178,1 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά 10,5% υποχώρησαν και οι συμπληρωματικές καλύψεις στην ασφάλιση του αυτοκινήτου, περιορίζοντας τις σχετικές εργασίες στα 39,4 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή