Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος τον Φεβρουάριο

Αλμα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά σχεδόν 20 μονάδες στο υψηλότερο σηµείο της τελευταίας εξαετίας καταγράφηκε το Φεβρουάριο από το ΙΟΒΕ, που σημειώνει ότι «έχει ενδιαφέρον ότι αντίστοιχη επίδοση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης είχε σηµειωθεί τον Οκτώβριο του 2009, δηλαδή αµέσως µετά από τις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές» που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

 

Στις 98,2 µονάδες έκλεισε τον Φεβρουάριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα από 95,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, καθώς για ακόµη ένα µήνα καταγράφεται σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα, ενώ σχεδόν σε όλους τους επιµέρους επιχειρηµατικούς τοµείς καταγράφεται αποδυνάµωση των προσδοκιών, η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται εµφατικά. Συγκεκριµένα, σηµειώνεταιεντυπωσιακή βελτίωση σχεδόν 20 µονάδων, µε το σχετικό δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης να διαµορφώνεται στο υψηλότερο σηµείο της τελευταίας εξαετίας.

 

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, «έχει ενδιαφέρον ότι αντίστοιχη επίδοση του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης είχε σηµειωθεί τον Οκτώβριο του 2009, δηλαδή αµέσως µετά από τις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές. Έτσι λοιπόν στο µετεκλογικό περιβάλλον, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα του Φεβρουαρίου, και ενώ κατά το διάστηµα εκπόνησης της έρευνας δεν ήταν σαφές ακόµα το πλαίσιο µιας δυνητικής συµφωνίας µε τους ευρωπαίους εταίρους, οι προσδοκίες των πολιτών βελτιώνονται σηµαντικά, τόσο για τα οικονοµικά της χώρας όσο και τα οικονοµικά των νοικοκυριών.

 

Η βελτίωση αυτή υπερκαλύπτει την επιδείνωση στις επιχειρηµατικές προσδοκίες, µε αποτέλεσµα συνολικά την ενίσχυση του δείκτη». Αναλυτικότερα:

Βιοµηχανία: οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται, µε το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να περιορίζεται ελαφρά και τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να αποδυναµώνονται.

Υπηρεσίες: τόσο οι µεταβολές στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και την εξέλιξη της βραχυπρόθεσµης ζήτησης, όσο και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, είναι αρνητικές.

Λιανικό εµπόριο: οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται αισθητά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους βελτιώνονται ελαφρά. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για το επίπεδο των αποθεµάτων µεταβάλλονται ελαφρώς αρνητικά.

Κατασκευές: το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση κερδίζει έδαφος, ενώ αντίθετα ο αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνεται ελαφρά.

Καταναλωτική εµπιστοσύνη: οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο βελτιώνονται, όπως συµβαίνει και µε τις προθέσεις για αποταµίευση, αλλά και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.
 

Ήπια βελτίωση στο οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

 

Το οικονοµικό κλίµα τον Φεβρουάριο βελτιώνεται ήπια σε σχέση µε τον πρώτο µήνα του έτους, τόσο στην ΕΕ, όσο και την Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται αντίστοιχα στις 105,1 (από 104,7) και στις 102,1 (από 101,4) (από 100,6) µονάδες, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις. Αναλυτικότερα:

Στην Ευρωζώνη, η άνοδος του δείκτη εκπορεύεται από τη βελτίωση των προσδοκιών που καταγράφεται στο λιανικό εµπόριο και στους καταναλωτές, ενώ σε υπηρεσίες, κατασκευές και τη βιοµηχανία, οι προσδοκίες παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριµένα, στη βιοµηχανία ο σχετικός δείκτης παραµένει σταθερός (+0,1), όπως συµβαίνει και στις υπηρεσίες (-0,3) και τις κατασκευές.

Η αντίστοιχη µεταβολή στο Λιανικό εµπόριο είναι θετική (+1,5), ενώ και η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται τον Φεβρουάριο (+1,8). Σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται στην Ισπανία (+0,8) την Ιταλία (+2,4) και στην Γαλλία (+2,), ενώ επιδεινώνονται στην Γερµανία (-0,5) και την Ολλανδία (-0,5).

Στην ΕΕ, το οικονοµικό κλίµα επίσης βελτιώνεται, αλλά ηπιότερα, ενώ οι προσδοκίες στις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες εκτός της ζώνης του ευρώ, ήτοι στο Ην. Βασίλειο (0,1) και την Πολωνία (+0,3) καταγράφουν οριακές µεταβολές. Σε επίπεδο τοµέων, οι προσδοκίες των καταναλωτών ακολουθούν τις αντίστοιχες τάσεις της Ευρωζώνης, ενώ αντίθετα, στις υπηρεσίες και το λιανικό εµπόριο σηµειώνεται επιδείνωση, µε το κλίµα σε κατασκευές και βιοµηχανία να βελτιώνεται ελαφρά.