Χάνει θέσεις η Ελλάδα στη λίστα των πιο προηγμένων τεχνολογικά χωρών

Μεγαλώνει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την παγκόσμια αφρόκρεμα της ψηφιακής οικονομίας, με τη χώρα μας να κατατάσσεται στην 74η θέση μεταξύ 148 κρατών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας – Networked Readiness Index (NRI).

Τα ηνία της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής, από πλευράς ψηφιακής ετοιμότητας, κρατούν οι προηγμένες βορειο-ευρωπαϊκές χώρες, οι «Τίγρεις της Ασίας» και μερικές από τις πιο προηγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης.

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, όπως αυτή αποτυπώνεται στο «The Global Information Technology Report 2014», η Ελλάδα διολίσθησε 10 θέσεις, σε σχέση με το 2013, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 3,95, όταν η προηγούμενη επίδοση της ήταν η 64η θέση μεταξύ 144 κρατών, με βαθμολογία 3,9.

 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη «The Global Information Technology Report 2014», που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), η Ελλάδα, αν και έχασε θέσεις στην κατάταξη μεταξύ των πιο προηγμένων τεχνολογικά και διασυνδεδεμένων ψηφιακά χωρών, κατάφερε, ωστόσο, να βελτιώσει -στω και ελαφρά τη συνολική βαθμολογία της, εμφανίζοντας, μάλιστα, πρόοδο σε μία σειρά από επιμέρους δείκτες.

 

Πάντως και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα, ώστε να πλασαριστεί καλύτερα στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, το 2014 τήρησε την παράδοση των τελευταίων ετών, που τη θέλει να χάνει έδαφος, όσον αφορά την υιοθέτηση της καινοτομίας και των μεταρρυθμίσεων με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

 

Από τα στοιχεία της μελέτης του World Economic Forum για τη διαχρονική πορεία της χώρας (2007-2014), τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, προκύπτει ότι αξιολογείται από στάσιμη έως πτωτική, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως το 2007, όταν η Ελλάδα κατέλαβε την καλύτερη, μέχρι σήμερα, επίδοση της, κατακτώντας την 48η θέση μεταξύ 122 χωρών με βαθμολογία 4.

 

Έκτοτε, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα νέων τεχνολογιών, σύμφωνα πάντα με την αξιολόγηση του World Economic Forum, εμφανίζουν μία στασιμότητα, με ελάχιστες αυξομειώσεις, που σίγουρα δεν επαρκούν, για να αποσπάσουν τη χώρα από τα κράτη με μέτρια επιτεύγματα σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και να την κατατάξουν στις ώριμες τεχνολογικά αγορές.

 

Οι χρονιές – σταθμοί, όπου η Ελλάδα προσπάθησε να κάνει τη διαφορά, ήταν, επίσης, το 2009, οπότε η χώρα μας απέσπασε την 55η θέση μεταξύ 134 κρατών (με βαθμολογία επίσης 4), το 2010, όταν κατάφερε να κατακτήσει την 56η θέση μεταξύ 142 κρατών (με βαθμολογία 3,8, αλλά και το 2012 (59η θέση μεταξύ 142 χωρών με βαθμολογία 3,9).

 

Αισιόδοξες επισημάνσεις

Οι αναλυτές του World Economic Forum, αν και παρατηρούν ότι η Ελλάδα, όπως και η Ιταλία, υπέστη μία αξιοσημείωτη πτώση, που της στέρησε 10 θέσεις στη σχετική κατάταξη, υπογραμμίζουν ότι η χώρα μας εμφανίζει αργή, αλλά σταθερή βελτίωση σε μία σειρά από επιμέρους δείκτες (που συνδιαμορφώνουν το Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας). Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται µε βάση τέσσερις άξονες: 

– Περιβάλλον (πολιτικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό, καινοτομικό),

– Ετοιμότητα (υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο, οικονομική προσιτότητα, δεξιότητες),

– Χρήση (προσωπική, επαγγελματική, κυβερνητική) και 

– Επιπτώσεις (οικονομικές, κοινωνικές).

Η Ελλάδα, για το 2014, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, κατατάσσεται στην 87η θέση (89η το 2013), στον άξονα ετοιμότητα βρίσκεται στην 63η θέση (47η θέση ήταν η αντίστοιχη επίδοση, το 2013), ως προς τη χρήση καταλαμβάνει την 68η θέση (67η το 2013) και ως προς τις επιπτώσεις την 82η θέση (90η, το 2013).

Επιπλέον, από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών του NRI, προκύπτει ότι η Ελλάδα συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της στον τομέα των Υποδομών ICT και Ψηφιακού Περιεχομένου, κατακτώντας την 40η θέση μεταξύ των 148 κρατών, που θέτει στο μικροσκόπιο της η μελέτη, με βαθμολογία 5.

Επίσης, σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα, όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και, συγκεκριμένα, τον αριθμό των διαδικασιών, που απαιτούνται για την έναρξη μίας επιχείρησης, καταλαμβάνοντας την 34η θέση στον κόσμο με βαθμολογία επίσης 5. Βελτίωση επιδόσεων εντοπίζουν οι αναλυτές του World Economic Forum και στη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό, τομέας όπου η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην 27η θέση της κατάταξης.

 

Καθυστερήσεις

Εξαιρετικά αναιμικές είναι, πάντως, στον αντίποδα, οι επιδόσεις της χώρας σε μία σειρά άλλων τομέων, όπως το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα, ασθμαίνοντας, καταλαμβάνει μόλις την 114η θέση.

Αργή είναι και η βελτίωση σε θέματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων (146η θέση), τις κυβερνητικές προμήθειες τεχνολογίας (141η θέση) και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (112η θέση). 

Επίσης, η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε τομείς, όπως η χρήση του διαδικτύου μεταξύ επιχειρήσεων – Β2Β (107η θέση), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (140η θέση) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (129η θέση).

 

Δείτε παρακάτω το χάρτη με τις περισσότερο και λιγότερο προηγμένες χώρες, όπως προκύπτει από το Networked Readiness Index (NRI)…