Υπερψηφίστηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Με 156 ψήφους υπέρ και 104 κατά υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.