Αλλάζουν τα «φώτα» από τα Λαδάδικα και το Καπάνι μέχρι τη ΧΑΝΘ και τον πεζόδρομο της Νικ. Φωκά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Τα έργα αντικατάστασης ιστών και φωτιστικών στα Λαδάδικα και στο Καπάνι καθώς και στα πάρκα των Δικαστηρίων, της Χ.Α.Ν.Θ., του Πεδίου του Άρεως και της Λεωφόρου ΟΧΙ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 21ης τακτικής συνεδρίασής του την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ουσιαστική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.

Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται η αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στις περιοχές Λαδάδικα, Μπεζεστένι, Καπάνι και στην οδό Ερμού με στόχο τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού. Θα αντικατασταθούν συνολικά 165 ιστοί φωτισμού και 371 φωτιστικά σώματα, διαφόρων τύπων, ισχύος, φωτεινής ροής και αισθητικής. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής θα τοποθετηθούν 169 νέοι ιστοί υψηλής αισθητικής, στις υπάρχουσες αλλά και σε νέες θέσεις και 284 φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2015 με προϋπολογισμό δαπάνης 922.000€. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Με το δεύτερο έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων στα πάρκα της Δικαστηρίων, ΧΑΝΘ, Πεδίου του Άρεως, στη Λεωφόρο Όχι καθώς και στους πεζόδρομους Νικ. Φωκά και Τσιρογιάννη, προϋπολογισμού δαπάνης 400.000€.

Θα τοποθετηθούν ισάριθμα φωτιστικά σώματα στις ίδιες θέσεις οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτισμού, ενώ προβλέπεται να γίνει χρήση των υφιστάμενων υποδομών, όπου αυτές είναι σε καλή κατάσταση, για τη μείωση του κόστους κατασκευής του έργου. Στο πάρκο των Δικαστηρίων, στο οποίο το δίκτυο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, θα κατασκευαστεί νέο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και στις ίδιες θέσεις θα τοποθετηθούν ισάριθμα φωτιστικά σώματα.

Προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του έργου είναι να υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015, αναγραφόμενη πίστωση ίσης τουλάχιστον αξίας με το τμήμα του έργου, το οποίο βάσει της μελέτης πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του έτους, απαίτηση που καλύπτεται με την τρέχουσα χρηματοδότηση. Η σχετική πίστωση έχει διατεθεί με την υπ’αρ. 1307/17-9-2015 ΠΑΥ, ποσού 50.000€, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.