Ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων

dimos-thessaloniki4

Τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δήμων με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών μεταξύ των Τοπικών Αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε., ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, στη διάρκεια της 21ης τακτικής του συνεδρίασης.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμμετοχής εγκρίθηκε ακόμη η εγγραφή του Δήμου στη διαδικτυακή πλατφόρμα του δικτύου www.municipalitiesnet.eu, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών που αφορούν στην ενημέρωση γύρω από θέματα μετανάστευσης και τοπικών αρχών, στις ευκαιρίες διαδικτυακής επαγγελματικής κατάρτισης, στην ανάπτυξη συνεργασιών για εφαρμογή δράσεων κάτω από σχετικά Ευρωπαϊκά Ταμεία και σε δημιουργίες συμπράξεων για χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή και η εγγραφή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο δίκτυο δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του.

Η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, μεταξύ άλλων, με το Διεθνή, ανεξάρτητο, Μη Κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) με έδρα την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και με άλλους κυπριακούς Δήμους.

Βασικός στόχος του Δικτύου είναι να αναδειχθεί σε κεντρική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή πληροφοριών των κρατών – μελών, ώστε να συνεισφέρει στη χάραξη στρατηγικής διαχείρισης και ένταξης μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών στις τοπικές κοινωνίες.