Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ανοίγει σήμερα το πρωί στις 11:00 η ηλεκτρονική πύλη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και απασχόλησης 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

 

Πρόκειται για το πρόγραμμα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, στέλνει κονδύλια σε πιστοποιημένους μεσάζοντες (μέσω του voucher) αντί να τα παρέχει σε ανέργους. Πρόκειται, για άλλους, για έμπρακτη αποδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΑΕΔ προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησής του.

 

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια δέσμη παρεμβάσεων στην οποία περιλαμβάνονται:

 

-Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

 

-Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

 

-Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

 

-Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

-Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα), καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.