Με κέρδη 26 εκατ. ευρώ κλείνει ο ισολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης

Με κέρδη άνω των 26 εκατ. ευρώ κλείνουν ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης για το περασμένο έτος, που κατατίθενται σήμερα προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης Χασδάι Καπόν.

 

Νοιαζόμαστε για τους αριθμούς, επειδή νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους”, είναι το μήνυμα που στέλνει ο κ. Καπόν, σημειώνοντας ότι η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη έχει προωθήσει σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, με σκοπό το συμμάζεμα των οικονομικών και τη θωράκιση του δήμου απέναντι σε υποθέσεις κακοδιαχείρισης.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου του δήμου Θεσσαλονίκης, η παρούσα δημοτική αρχή παρέλαβε τον δήμο με ζημίες άνω των 51 εκατ. ευρώ και πέτυχε επί τρεις συνεχείς χρονιές από το 2011 μέχρι και το 2013 να καταθέσει πλεονασματικούς ισολογισμούς, παρά τις οικονομικές πιέσεις που υφίστανται συνολικά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συμμάζεμα στις υποχρεώσεις Από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του ως αντιδημάρχου Οικονομικών, ο κ. Καπόν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων του δήμου Θεσσαλονίκης έναντι των προμηθευτών του, με σκοπό αφενός να τρέξει ρευστό στην αγορά και αφετέρου ο δήμος να ανακτήσει την αξιοπιστία του.

Το 2010 οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές ξεπερνούσαν τα 28 εκατ. ευρώ, ενώ στον ισολογισμό του 2013 η αντίστοιχη εγγραφή περιορίστηκε στο ποσό των 12,7 εκατ. ευρώ. Σημαντική μείωση καταγράφηκε και στις υποχρεώσεις του δήμου για την αποπληρωμή δανείων που είχαν συναφθεί κατά το παρελθόν. Το 2010 οι υποχρεώσεις σε δάνεια ανέρχονταν σε 43,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 σε 32,5 εκατ. ευρώ.

Περικοπή στα έξοδα

 

Συγχρόνως, ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε δραστική περικοπή των εξόδων του σε πολλούς τομείς, ώστε να έχει τη δυνατότητα αυξημένων δαπανών στο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι οι δαπάνες που αφορούν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων περικόπηκαν το 2013 κατά 75,16% σε σχέση με το 2010.

“Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση προσφέρει μια βάση, ώστε ο δήμος να μπορεί να ασχοληθεί με θέματα κοινωνικής πολιτικής και να προσφέρει στους πολίτες υψηλές υπηρεσίες”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καπόν.

Ο δήμος σε αριθμούς Στη σημερινή συνεδρίασή τους τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης καλούνται να εγκρίνουν τον ταμειακό απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της ταμειακής διαχείρισης για το περασμένο οικονομικό ετος.
 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης, τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώνονται ως εξής:

 

• Τα οργανικά έσοδα, δηλαδή τα έσοδα από τη συνήθη δραστηριότητα του δήμου, αυξήθηκαν το 2013 σε σχέση με το 2010 κατά 84 εκατ. ευρώ ή κατά 53% και διαμορφώθηκαν σε 218,9 εκατ. ευρώ από 158,8 εκατ. ευρώ.

• Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων (139 εκατ. ευρώ), είχαν αύξηση κατά 78,8 εκατ. ευρώ(ή 130%) σε σχέση με το 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην εκχώρηση στον δήμο της αρμοδιότητας των προνοιακών επιδομάτων.

• Τα έσοδα, όμως, από τέλη και δικαιώματα μειώθηκαν σημαντικά σε ποσοστά που αγγίζουν το 20% και σε απόλυτα νούμερα τα 16,6 εκατ. ευρώ.

• Οι αναλώσεις αποθεμάτων μειώθηκαν επίσης κατά 2,2 εκατ. ευρώ (ή 26%) και διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ από 5,4 εκατ. ευρώ το 2010.

 

• Τα οργανικά έξοδα, εκτός των αποσβέσεων και των αναλώσεων, είχαν αύξηση κατά 23,7 εκατ. ευρώ (ή 40 %).

• Το οργανικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 30 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 8,5 εκατ. ευρώ το 2010.

• Το αποτέλεσμα του δήμου το 2010, πριν τις αποσβέσεις, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 45 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ πλεόνασμα το 2013.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

 

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να επιχειρήσει ο κ. Καπόν κατά τη σημερινή παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών προς το δημοτικό συμβούλιο στις διαρθρωτικές αλλαγές που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών.

“Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί στον δήμο θεσσαλονίκης πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την τεράστια αλλαγή στην εικόνα του δήμου, όσον αφορά στην οικονομική διοίκηση, ώστε η λειτουργία των υπηρεσιών να γίνει ευκολότερη, αλλά και να εξαλειφθούν κρούσματα κακοδιαχείρισης”, τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Καπόν, μία από τις κορυφαίες διαρθρωτικές αλλαγές που προωθήθηκαν ήταν η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο συνενώσει όλα τα επιμέρους οικονομικά ή και διοικητικά κυκλώματα. Στο σύστημα αυτό κάθε χρήστης έχει δικαιώματα ανάλογα με το ρόλο του, ενώ διατηρούνται κι όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Κομβικής σημασίας για τη θωράκιση των οικονομικών υπηρεσιών θεωρούνται μεταξύ των άλλων η δημιουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η ένταξη στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του μητρώου παγίων, η αναλυτική μηχανογραφική παρακολούθηση των κατασχέσεων και των απαλλοτριώσεων, αλλά και η λειτουργία μηχανογραφημένης αποθήκης.

 

Πηγή: Θεσσαλονίκη