Δωδεκαμελής οικογένεια προσφεύγει στο ΣτΕ για τη φορολόγηση

Δωδεκαμελής οικογένεια προσφεύγει με τη στήριξη του κομματος “Έλληνες Φορολογούμενοι” στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρώσει το φόρο που τής έχει καταλογήσει το Κράτος.

 

Το παραπάνω έκανε γνωστό στο Radio1d.gr ο Πρόεδρος των Ελλήνων Φορολογούμενων Γιάννης Σιάτρας, εξηγώντας πως “θα πρέπει επιτέλους να καταλογίζονται οι φόροι ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα του κάθε φορολογούμενου πολίτη”.

Τονίζεται ότι με την έκδοση της παραπάνω απόφασης θα δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο γύρω από το ζήτημα της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη που αφορά την ουσία της φορολογικής πολιτικής, αφού θα  μπορεί ο καθένας να πληρώσει ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχει

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr