ΑΠΘ: Εκδήλωση για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου, με τίτλο: «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα – Countdown to Low Carbon Homes» θα παρουσιαστούν σε εδική εκδήλωση, που διοργανώνει το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α.Π.Θ. και θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 17.00 με 20.00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.

 

Για την υλοποίηση του έργου επιλέχθηκαν 20 κατοικίες στη Θεσσαλονίκη που έχουν ήδη κάνει κάποια ενεργειακή αναβάθμιση πρόσφατα και καταγράφηκε η εμπειρία των κατοίκων τους, στις διαδρομές που ακολουθήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση καθώς και οι επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους. Όλες οι κατοικίες είχαν σημαντική διαφορά στα έξοδα θέρμανσής τους, τα οποία μειώθηκαν μέχρι και 65%. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι μεταβολές στην ποιότητα των εσωτερικών συνθηκών, είτε λόγω ηχομόνωσης στην περίπτωση αλλαγής κουφωμάτων, είτε λόγω θερμομόνωσης με ουσιαστική θερμική προστασία και αυξημένη άνεση του χώρου τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Παράλληλα, επιλέχθηκαν άλλες 20 κατοικίες στη Θεσσαλονίκη που επιθυμούν να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση, στο άμεσο μέλλον. Στις κατοικίες αυτές έγινε δωρεάν ενεργειακή επιθεώρηση και προσφέρθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις καλύτερες λύσεις που υπάρχουν για την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας που σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερα από 15% και φθάνουν μέχρι 75%. Στο 85% των κατοικιών προτείνεται βελτίωση της θερμομόνωσης των τοίχων ή/και οροφής, στο 45% αντικατάσταση κουφωμάτων και στο 60% αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης. Ήδη 4 κατοικίες έχουν υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης τους από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του ΥΠΕΚΑ.

 

Και στις 40 επιλεγμένες κατοικίες εγκαταστάθηκε ένα έξυπνο και πολύ φιλικό σύστημα παρακολούθησης της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης, το οποίο καταγραφεί την  ενεργειακή τους συμπεριφορά. Από την επεξεργασία των μετρήσεων προέκυψε ότι με την αποφυγή της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης 15%-25%, ότι η αντικατάσταση παλιών ηλεκτρικών συσκευών αποσβένεται σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα για το προφίλ των οικιακών καταναλωτών. Τα πορίσματα αυτά θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές εργασίες του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Α.Π.Θ. για την έξυπνη διαχείριση των ηλεκτρικών δικτύων.

 

Το ευρωπαϊκό έργο «Countdown to Low Carbon Homes» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων «Eracobuild» της ΕΕ και κατέγραψε τις καλές πρακτικές για μια πετυχημένη ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα, διερεύνησε τις δυνατότητες χρηματοδότησής της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασίλειου που συμμετέχουν στο έργο.

 

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα» του Α.Π.Θ. και να γίνει ένας γόνιμος διάλογος για την παρούσα κατάσταση και το μέλλον της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών στην Ελλάδα καθώς και για τη συμβολή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» σε αυτήν.

 

Καθώς το πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’ του ΥΠΕΚΑ πρόκειται να επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Εκδήλωση στοχεύει να αποτελέσει ένα επιπλέον βήμα διαλόγου για τις μελλοντικές δράσεις του προγράμματος.

 

To πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’ του ΥΠΕΚΑ, ξεκίνησε το 2011 και χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με επιδότηση που φτάνει μέχρι 70%, ενώ το υπόλοιπο ποσό δίνεται με άτοκο τραπεζικό δάνειο. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί η ένταξη 48.323 κατοικιών στο πρόγραμμα με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 530 εκατομμύρια ευρώ. Στ πλαίσιο του έργου, αναλύθηκαν 2.534 κατοικίες του νομού Θεσσαλονίκης που εντάχθηκαν σε αυτό την περίοδο 2011-2013 με συνολική δαπάνη εργασιών 20,55 εκ. ευρώ. Η μεγαλύτερη κατηγορία επεμβάσεων ήταν η αντικατάσταση παραθύρων και η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης που εφαρμόσθηκε στο 85% των κατοικιών, με κόστος 10,49 εκ. ευρώ (51% του συνόλου). Η αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης ή/και η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα εφαρμόσθηκε στο 68% των κατοικιών, με κόστος 6,48 εκ. ευρώ ( 32% του συνόλου). Τέλος, η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων/οροφών, αν και θεωρείται πιο αποδοτικό μέτρο, εφαρμόσθηκε μόνο στο 33% των κατοικιών, με κόστος 3,57 εκ. ευρώ.

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.