Κομμάτι-κομμάτι η ιδιωτικοποίηση του ΑΧΕΠΑ;

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. ΑΧΕΠΑ καταγγέλλει την παραχώρηση των δημόσiων υπηρεσιών του σε ιδιώτες.

 

Η ανακοίνωση:

 

«Έχουμε υποχρέωση να υπερασπίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του Νοσοκομείου μας. Έχουμε επίσης υποχρέωση να ελέγχουμε την διοίκηση για ενέργειες (προμήθειες, εργολαβίες κλπ.) που βλάπτουν το δημόσιο (δηλ. το δικό μας) συμφέρον.

 

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης, αποφασίστηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την οριστική παραχώρηση των μαγειρείων σε ιδιώτες.

 

Πρόφαση ήταν η συνταξιοδότηση-αποχώρηση συναδέλφων από τα μαγειρεία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν έχουμε κάποιο στοιχείο ότι η διοίκηση πραγματικά προσπάθησε για την αναπλήρωση αυτών των θέσεων.

 

Οι οργανικές θέσεις των εναπομεινάντων εργαζόμενων στα μαγειρεία θα καταργηθούν. Για την οικονομική σκοπιμότητα της ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας δεν προσφέρθηκε επαρκής τεκμηρίωση, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι οι ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες στα Νοσοκομεία κοστίζουν πολύ περισσότερο αυτών που προσφερότανε με μόνιμο (και με στοιχειώδη δικαιώματα) προσωπικό.

 

Μετά την καθαριότητα, την φύλαξη, την σίτιση, τα πλυντήρια, τα μαγειρεία τι ακολουθεί;;;

 

Η Διοίκηση έχει φανερώσει τα σχέδιά της: η Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητικές Υπηρεσίες, τα Εργαστήρια και στο τέλος ακόμη και η Νοσηλευτική Υπηρεσία…

Προς τι η βιασύνη για παραχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών του νοσοκομείου μας στους ιδιώτες τώρα;».

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr