Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Παραμένουν αδιόριστοι οι επιτυχόντες

Αδιόριστοι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο οι 33 επιτυχόντες του διαγωνισμού δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με ορατό πλέον τον κίνδυνο να χάσουν τις θέσεις τους.

 

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ίδιο το ΝΣΚ, οι κενές οργανικές θέσεις που πρέπει να στελεχωθούν αριθμούν ακριβώς τις 33 οπότε γεννώνται εύλογα ερωτήματα για τον μη διορισμό τους. Παράλληλα, ο πίνακας των επιτυχόντων ισχύει για έναν χρόνο από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην προκειμένη λήγει στις 27/02/2015, ενώ το ΝΣΚ εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο τομέα κατά την προεκλογική περίοδο.

 

 Σε παρέμβαση της για το παραπάνω ζήτημα, η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) έχει ζητήσει τον άμεσο διορισμό τους αναφέροντας πως “η τυχόν διεξαγωγή νέας διαδικασίας με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς την προηγούμενη εξάντληση του ανωτέρω πίνακα επιτυχόντων, θα συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, προκειμένου – για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά – οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού να παρακαμφθούν σκόπιμα και, με τη λήξη ισχύος του πίνακα επιτυχόντων, να απολέσουν τις θέσεις τους”.

 

 Παρόλο που στο ΝΣΚ δεν γνωρίζουν εάν θα γίνει νέος διαγωνισμός, αρκετοί από τους επιτυχόντες εκφράζουν την έντονη τους ανησυχία για το εάν θα διοριστούν. Παράλληλα, όπως λένε, η διενέργεια νέου διαγωνισμού στο εγγύς μέλλον θα συνιστά για το Δημόσιο μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, τουλάχιστον ενός έτους, με πιθανές δικαστικές εμπλοκές λόγω παρακάμψεως του προηγουμένου πίνακα επιτυχόντων. Το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, που είχε προκηρύξει και τον διαγωνισμό, δεν έχει μέχρι σήμερα απορροφήσει τους 33 επιτυχόντες ούτε έχει παρατείνει την ισχύ του πίνακα παρόλο που προβλέπεται νομοθετικά και παρότι υπάρχουν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις και αντίστοιχα αιτήματα από το ίδιο το Σώμα.