ΟΑΣΘ: Ξεκινάει η διάθεση των μαθητικών δελτίων

Από τον Ο.Α.Σ.Θ. γνωστοποιείται ότι, η διάθεση των μαθητικών δελτίων (ΠΑΣΟ)  στα σχολεία, θα αρχίσει από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, από τη Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού (Αλεξ.Παπαναστασίου 90, 1ος όροφος) και κατά τις ώρες, 08.00 έως 13.00.

 

Η τιμή έκαστου μαθητικού δελτίου για τη σχολική χρονιά 2014-2015, είναι ίδια με τις προηγούμενες και ανέρχεται στο ποσό των 0,50€.