Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Παρουσία του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κου Λάζαρου Κυρίζογλου, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητος & Περιβάλλοντος κου Βασίλη Μανωλόπουλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου Καθαριότητας Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων κου Γιώργου Κατζικά.

 

Μετά την παραλαβή του πρώτου μηχανικού σαρώθρου νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δύο (2) φορτωτών-εκσκαφέων και ενός καλαθοφόρου έγινε η παραλαβή από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης ενός απορριμματοφόρου οχήματος που αποκτήθηκε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη (στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»). Το συγκεκριμένο όχημα είναι μεταξύ των 14, συνολικά, οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αποκτήθηκαν μετά  από Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού €2.119.593,51, τα οποία πρόκειται να παραληφθούν από το Δήμο, προκειμένου να αντικατασταθούν τα προηγούμενης γενιάς ρυπογόνα απορριμματοφόρα και αναρροφητικά σάρωθρα. Εκτός από το συγκεκριμένο όχημα, ο Δήμος πρόκειται να παραλάβει στο αμέσως επόμενο διάστημα: οχτώ (8) απορριμματοφόρα οχήματα 16μ3 και ένα (1) όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr