Παρουσιάστηκε το συλλεκτικό λεύκωμα «Success Stories Θεσσαλονίκης»

Το συλλεκτικό λεύκωμα «Success Stories Θεσσαλονίκης – ιστορίες επιτυχίας» στο  οποίο περιλαμβάνονται 21 εδραιωμένες-καταξιωμένες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής παρουσιάστηκε την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του δημαρχείου. 

 

Η έκδοση του λευκώματος αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταδείξει τη σημασία που αποδίδει στην αξία του επιχειρείν και να συμβάλλει ουσιαστικά, με τα μέσα που διαθέτει, στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Διοργανώνεται σε συνεργασία με την εκδότρια εταιρία «Koufalis Media Corp S.A», το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» του Δήμου Θεσσαλονίκης και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας «Θεσσαλονίκη 2014». 

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης αναφέρθηκε στις θέσεις της διοίκησης για την εφαρμογή μιας πολιτικής των πόλεων, σημειώνοντας «πρέπει να σχεδιασθούν πολιτικές για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικές ενθάρρυνσης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συμβάλλει στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μέσω της πολλαπλής στήριξης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων”. 

Επιπλέον πρόσθεσε:

«Στρατηγικός στόχος της Αυτοδιοίκησης για την προσέλκυση επενδύσεων θα πρέπει να είναι η βελτίωση του επιπέδου ευημερίας και η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Για να πετύχει όμως η προσέλκυση επενδύσεων θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ένας δήμος σε σχέση με άλλους και ταυτόχρονα να παρουσιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες που διανοίγονται για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες της πόλης μας προσπαθούμε με τις δράσεις και την πρωτοβουλίες μας να αναδείξουμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης». 

«Σε πείσμα των δύσκολων καιρών και συγκυριών, αλλά και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, η εκδήλωση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία επιβράβευσης και ηθικής αναγνώρισης των προσπαθειών των επιχειρήσεων στον επιχειρηματικό στίβο, οι οποίες αποτελούν παραδείγματα καλών πρακτικών, καθώς προσαρμόστηκαν στις σύγχρονες εξελίξεις, αναμορφώνοντας το μοντέλο λειτουργίας τους, αλλά και τη στρατηγική τους βάσει των νέων δεδομένων», ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν.  

 

Επιπλέον πρόσθεσε:

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, βαδίζοντας στο πνεύμα της εποχής και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί, προσπαθεί μέσα από διάφορες ενισχυτικές ενέργειες να δράσει σαν καταλύτης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.  Έχοντας το βλέμμα μας στην ανάπτυξη, επενδύουμε στους ανθρώπους, επενδύουμε στην πόλη».

«Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με αυτό που επικρατούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια», σημείωσε στον χαιρετισμό της η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για δράσεις νεολαίας και πρόεδρος της «Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014», Μαρία Πασχαλίδου. 

Ανέφερε τους τομείς στους οποίους στρέφεται πλέον η Αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες (εξορθολογισμός υπηρεσιών,  αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα,  συμπράξεις με διάφορους φορείς για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες με στόχο τις οικονομίες κλίμακας, επένδυση στην τοπική ανάπτυξη κτλ.)  και  πρόσθεσε:

 

«Σ’αυτό το πλαίσιο διεκδικήσαμε ως Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Ένας θεσμός που, όπως γνωρίζετε, έχει ως στόχο να θέσει την νεολαία στο επίκεντρο της προσοχής όλων μας. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τους ίδιους τους νέους με ανοικτές διαδικασίες συμμετοχής, οι οποίες δεν έδωσαν άπλα τον τίτλο στην πόλη μας, αλλά έγιναν προδιαγραφή συμμετοχής των επόμενων υποψήφιων πόλεων. Δίνουμε το βήμα  στην νεολαία να αναδείξει τον εξωστρεφή χαρακτήρα της πόλης μας, μέσα από τους θεματικούς άξονες της ΕΠΝ-2014». 

Το λεύκωμα παρουσίασαν η Αν. Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων-Επιχειρηματικότητας, Τμ. Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κατερίνα Κ. Σαρρή, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εκδότριας εταιρίας «Koufalis Media Corp S.A», Σπύρος Κούφαλης. 

Στην έκδοση που θα κυκλοφορήσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πανελλαδικά, συμπεριλαμβάνονται 21 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, λειτουργούν με επιτυχία επί σειρά ετών και επιλέχθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια όπως, καινοτομία, εξωστρέφεια, ανάπτυξη και δημιουργικότητα.  

Η επιλογή των επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στο λεύκωμα έγινε από Κριτική Επιτροπή που αποτελούσαν εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, της εκδότριας εταιρείας «Koufalis Media Corp S.A.», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.