Πιθανότητα αύξησης της χρηματοδότησης των κομμάτων

Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων μπορεί να μειωθεί ενδέχεται όμως και αυξηθεί.

 

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τον τίτλο «έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το οποίο συζητείται στη Βουλή και αφορά τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, περιέχει ωστόσο διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης.

 

Όπως σημειώνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει το εν λόγο νομοσχέδιο, «από τις προτεινόμενες διατάξεις, κατά την πρώτη εφαρμογή αυτών, επέρχεται ετήσια αποτροπή δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω επανακαθορισμού του τρόπου υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης που χορηγείται στα πολιτικά κόμματα. Έτσι σε σχέση με τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, εκτιμάται ότι η αποτροπή αυτή θα κυμανθεί σε ποσοστό 46% περίπου.

 

Όμως όπως αναφέρεται στην έκθεση, λόγω της «διεύρυνσης της βάσης υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης η οποία περιλαμβάνει, πλέον των τακτικών εσόδων, μη φορολογικά έσοδα καθώς και έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορεί στο μέλλον να προκαλέσει αύξηση των ποσών της χρηματοδότησης ακόμα και έναντι της υφιστάμενης».

 

Πηγή: Καθημερινή