Πρώιμη εφηβεία στα κορίτσια και παχυσαρκία

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό American Journal of Epidemiology, φαίνεται ότι τα κορίτσια που γεννιούνται από μητέρες με αυξημένο σωματικό βάρος και διαβήτη κύησης, είναι
πιθανότερο να εμφανίσουν πρόωρη έναρξη της εφηβείας.
Ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η ηλικία έναρξης της εφηβείας στα κορίτσια έχει μειωθεί. Παράλληλα, έχει φανεί πως η πρόωρη έναρξη της εφηβείας σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία, όπως ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών και καρκίνου, τόσο κατά τη διάρκεια της εφηβικής περιόδου, όσο και στην ενήλικο ζωή.

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 421 κορίτσια, τα οποία παρακολουθούσαν σε ετήσια βάση, κατά το διάστημα 2005-2012. Η ετήσια αξιολόγηση περιλάμβανε μέτρηση ύψους, βάρους και άλλων παραμέτρων υγείας, καθώς και αξιολόγηση του σταδίου ανάπτυξης.

Συνολικά, παρατηρήθηκε πως τα κορίτσια των οποίων οι μητέρες είχαν αυξημένο σωματικό βάρος πριν την εγκυμοσύνη και παράλληλα εμφάνισαν διαβήτη κύησης, είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν ταχύτερη έναρξη της εφηβείας, συγκριτικά με τα κορίτσια που γεννήθηκαν από μητέρες με φυσιολογικό βάρος και χωρίς ιστορικό διαβήτη κύησης.

Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης έρχονται να προστεθούν σε παλαιότερα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία το αυξημένο σωματικό βάρος της μητέρας και ο διαβήτης κύησης αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας στα κορίτσια. Όπως σχολιάζουν οι ερευνητές, φαίνεται ότι η ύπαρξη παχυσαρκίας και διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενδεχομένως προκαλεί μεταβολικές αλλαγές στο παιδί, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη έναρξη της εφηβείας.