ΣΑΣΘ: Μελέτη για δίκτυο τραμ στη Θεσσαλονίκη

Για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Θεσσαλονίκης και για τη μελέτη δημιουργίας δικτύου τραμ ως συμπληρωματικού μέσου στο μετρό ενημέρωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Γιάννης Παλαιστής τον δήμαρχο Καλαμαριάς Θεοδόση Μπακογλίδη.

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο κ. Παλαιστής επισήμανε ότι το ΣΒΑΚ είναι το μοναδικό που διαθέτει πόλη στην Ελλάδα και αφορά όλη τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ εκπονήθηκε βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάρκεια τριών ετών, στο πλαίσιο του έργου διακρατικής συνεργασίας ATTAC.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ, «με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας της προσπάθειας αυτής, δημιουργήθηκε μονάδα σχεδιασμού Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εντός του ΣΑΣΘ, με ρόλο υποστηρικτικό και επιτελικό προς τους δήμους της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης».

Σημείωσε ακόμα ότι το ΣΑΣΘ παροτρύνει και ενθαρρύνει τους δήμους να εκπονήσουν το δικό τους ΣΒΑΚ σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενο της στις 17 Δεκεμβρίου 2013 αναφέρει πως «η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν πιο αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα» και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις αστικές τους περιοχές και ότι αυτά εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική αστικής ή τοπικής ανάπτυξης».

Τέλος, αναφέρεται πως «τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία πρέπει να αξιοποιηθούν πιο συστηματικά στη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων σειρών μέτρων, εφόσον οι πόλεις έχουν καταρτίσει ενοποιημένο σχέδιο τοπικών μεταφορών, όπως σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και έχουν προσδιορίσει κατάλληλες δράσεις».

Ο κ. Παλαιστής παρέδωσε στον κ. Μπακογλίδη και την προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας που εκπόνησε το ΣΑΣΘ για την ένταξη δικτύου τραμ στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως συμπληρωματικού μέσου στο μετρό, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ECOTALE.