2,2 δισ. στο ΑΕΠ δίνουν τα μη αλκοολούχα ποτά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Στα περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ (ή 1,3% του ΑΕΠ) διαμορφώνεται η συνολική επίδραση του κλάδου των μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία για το 2015, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΟΒΕ. Η μελέτη με τίτλο «Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία», εξετάζει τη συνολική επίδραση που έχει στη χώρα η παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά, φρέσκοι και συμπυκνωμένοι χυμοί, παγωμένο τσάι, αθλητικά και ενεργειακά ποτά) και η σύνδεσή τους με τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Τα δεδομένα, όπως προκύπτουν από τη μελέτη, καταδεικνύουν σημαντικότατη απώλεια σε όγκο πωλήσεων την περίοδο 2009-2015, αναδεικνύοντας παράλληλα την ισχυρή σύνδεση της βιομηχανίας μη αλκοολούχων ποτών με τους τομείς της εστίασης (HORECA) και του τουρισμού, καθώς και με τους εγχώριους προμηθευτές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό συμβολής του κλάδου στην προστιθέμενη αξία προκύπτει από τους κλάδους εστίασης (HoReCa) και τη βιομηχανία παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών. Για το σύνολο της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ τελικής κατανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών δημιουργείται 1,5 ευρώ προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας. Αξιοσημείωτη είναι η εξαγωγική δυναμική του κλάδου, με τις εξαγωγές να αποτελούν το 7,4% της εγχώριας παραγωγής.

Τα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές που προκύπτουν άμεσα από την παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε 381 εκατ. ευρώ, ενώ αν περιληφθούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις φθάνουν στα 787 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών ανέρχεται σε 49.750 θέσεις εργασίας (1,4% της συνολικής απασχόλησης για το 2015), με τις άμεσες θέσεις εργασίας να εκτιμώνται σε 17.177 και τις θέσεις εργασίας στους άμεσους προμηθευτές του να υπολογίζονται σε 5.000.

Αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά στηρίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών και τις πωλήσεις του στην ελληνική αγορά. Το 70% των πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών (448 εκατ. λίτρα από τα συνολικά 645 εκατ. λίτρα) και περίπου το 50% των εμπορικών ροών του κλάδου για το 2015 αφορούν σε αναψυκτικά. Πάντως, ο όγκος πωλήσεων των αναψυκτικών σημειώνει πτώση 31% την περίοδο 2009-2015 στο πλαίσιο της γενικότερης κάμψης του κλάδου (-32%).