40 Εκκλησιές: Προβλήματα υδροδότησης λόγω διαρροής

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 από τις 09:30 έως τις 11:30 θα πραγματοποιηθούν εργασίες λόγω διαρροής στις οδούς Ραιδεστού με Νέστορος Τελόγλου στην περιοχή 40 Εκκλησιές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις οδούς Ανακτορίου, Ραιδεστού, Νέστορος Τελόγλου, Στιλπωνος Κυριακίδη και Κεσσάνης καθώς και τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.