Αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, από τις 10:00 – 17:00, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των πιστοποιητικών – βεβαιώσεων του Εθνικού Δημοτολογίου μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ».

 

Σημειώνεται ότι η διακοπή αυτή οφείλεται στη αναγκαία συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.