Αυξήθηκε κατά 7,6% ο τζίρος στις ασφάλειες ζωής το πρώτο εξάμηνο

Σταθεροποιείται σταδιακά η τάση ανάκαμψης των ασφαλίσεων ζωής, με την ώθηση να δίνουν κυρίως τα επενδυτικά προϊόντα, ενώ παγιώνεται και η ανακοπή της ύφεσης για τα κλασικά αποταμιευτικά προγράμματα.

 

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύουν τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του έτους, που δείχνουν ανάπτυξη των εργασιών του κλάδου ζωής κατά 7,6%, ανακόπτοντας την πτώση των εργασιών τα πέντε τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η παραγωγή του κλάδου ζωής διαμορφώθηκε στα 869,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 163 εκατ. είναι επενδυτικά προϊόντα -τύπου unit linked- τα ασφάλιστρα των οποίων ενισχύθηκαν κατά 54,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ο κύριος όγκος των ασφαλίστρων, που αποτελούν κυρίως τα κλασικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, ανήλθε στα 592,1 εκατ., καταγράφοντας μικρή πτώση 0,9%. Ανοδο κατά 27% εμφανίζουν και τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας, που ανήλθαν στα 46,9 εκατ., ενώ ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίστρων περιόρισε τις απώλειές του στο -1% και η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 67,6 εκατ.

Στον κλάδο ζημιών, αντίθετα, συνεχίστηκε η ισχυρή πτώση των εργασιών, που το α΄ εξάμηνο έφτασε το -9%, συμπιέζοντας την παραγωγή ασφαλίστρων στο 1 δισ. Βασική αιτία εξακολουθεί να αποτελεί η μείωση των ασφαλίστρων για την κάλυψη της αστικής ευθύνης στο αυτοκίνητο, που συνιστά τον μεγαλύτερο κλάδο στις ασφαλίσεις ζημιών. Ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών οδηγεί σε περαιτέρω συμπίεση των τιμών, με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα αυτής της κατηγορίας να υποχωρήσουν περαιτέρω κατά 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο και οι εργασίες να περιοριστούν στα 502,3 εκατ. Η πτώση είναι μεγαλύτερη εάν στο ποσό αυτό αθροιστούν και τα ασφάλιστρα από τις συμπληρωματικές καλύψεις στην ασφάλιση του αυτοκινήτου (κάλυψη κλοπής, πυρκαγιάς, θραύσης κρυστάλλων κ.λπ.), οι εργασίες των οποίων υποχώρησαν κατά 12,9%, στα 106,8 εκατ. Περαιτέρω πτώση κατά 7,7% κατέγραψε και ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος στις ασφαλίσεις ζημιών, ο κλάδος πυρός, τα ασφάλιστρα του οποίου συρρικνώθηκαν στα 187,2 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκε επίσης η παραγωγή της πλειοψηφίας και των υπολοίπων κλάδων στις ασφαλίσεις ζημιών, με εξαίρεση τον κλάδο βοήθειας που ενισχύθηκε κατά 6%, στα 44,6 εκατ., τις πιστώσεις που ενισχύθηκαν κατά 8,9%, στα 14,8 εκατ. και τον κλάδο των ασθενειών, οι εργασίες του οποίου ενισχύθηκαν 41,7% στα 13,9 εκατ.

 

Πηγή: Καθημερινή