Αυξήθηκε κατά 92% το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Αυξημένο πλεόνασμα κατά 2,5 δισ. ευρώ εμφανίζει στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014 το Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, έναντι 1,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ, έναντι 436 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του ενδεκαμήνου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% (έναντι 2,4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους).

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,3%.

Ωστόσο, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,7% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 366 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014 πλεόνασμα 4,8 δισ. ευρώ, έναντι 4,3 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών καταγράφεται στο ενδεκάμηνο καθαρή εισροή άμεσων επενδύσεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 6,0 δισ. ευρώ, καθώς η καθαρή εκροή (8,2 δισ. ευρώ) για επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των υποχρεώσεων (2,2 δισ. ευρώ). Η τελευταία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (8 δισ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (5,9 δισ. ευρώ).