Αυτοί είναι οι κλάδοι που δεν χρειάζονται πλέον άδεια – αναλυτική λίστα

Μεγάλο μεταρρυθμιστικό βήμα ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο οποίος με απόφαση καταργεί την υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες που αφορά σε 897 επάγγελματα.

 

Από δύο έως τρεις μήνες είναι ο χρόνος που εξοικονομείται, καθώς και 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές ισούνται με το 14,3% του ΑΕΠ.

Πρόκειται για τους κλάδους:

 

 • φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • βιομηχανία τροφίμων
 • ποτοποιία
 • παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • κατασκευή ειδών ένδυσης
 • βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.
 • βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα – κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.
 • κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού.
 • κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.
 • κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • κατασκευή επίπλων
 • άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού.
 • χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 • αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

 

Πηγή: Έθνος