Αυτόματα θα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι που θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ

Αυτόματα, από το ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου Οικονομικών, θα προσδιορίζονται οι φορολογούμενοι που απαλλάσσονται, μερικώς ή ολικώς, από τον ΕΝΦΙΑ. Δεν θα απαιτείται, δηλαδή, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

 

Αυτό διευκρίνιζαν παράγοντες του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι ο αυτόματος προσδιορισμός θα ισχύει για τη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων των απαλλαγών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως, πχ στις περιπτώσεις δεσμευμένων ακινήτων.

 

Σημειώνεται, ότι προβλέπονται απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για οικονομικά ασθενείς πολίτες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ανάπηρους με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

 

Τα μόνα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών, θα είναι το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος- το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια που έχουν τεθεί- και το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων, που δεν πρέπει να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο των 150 τμ.

 

Τα δεδομένα αυτά, όπως ανέφεραν οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν, ήδη, καταγεγραμμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου.

 

Δείτε επίσης:

Οριστικά σε έξι δόσεις η καταβολή του ΕΝΦΙΑ -Έως 28 Φεβρουαρίου 2015