Αυτόματος υπολογισμός φόρου για όσους δεν κάνουν φορολογική δήλωση

Την καθιέρωση ενός νέου συστήματος αυτόματου υπολογισμού και καταλογισμού φόρων σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δεν υποβάλλουν δηλώσεις, σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

 

Κατ’ εκτίμηση

Με το σύστημα αυτό, το οποίο προαναγγέλλεται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο που κατήρτισε η ΓΓΔΕ για το 2015, κάθε φορά που θα λήγει η προθεσμία υποβολής μιας οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.) οι φορολογούμενοι, που δεν έχουν υποβάλει τη συγκεκριμένη δήλωση, θα ειδοποιούνται αυτόματα μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος ότι σε βάρος τους έχουν καταλογιστεί φόροι υπολογισμένοι κατ’ εκτίμηση (με βάση τα ποσά που κατέβαλαν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους). Σε περίπτωση που υποβάλουν τελικά τις δηλώσεις που παρέλειψαν, οι εκτιμώμενοι φόροι θα διαγραφούν και θα τους καταλογιστούν τα πραγματικά ποσά οφειλών που θα προκύψουν από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις τους, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.

Πρόσβαση παντού

Πέραν του νέου αυτού συστήματος, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπει ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης και στα στοιχεία των συναλλαγών μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους για τις εκταμιεύσεις και εξοφλήσεις δανείων, ενώ μέχρι το τέλος του 2015 θα μπορούν να παρακολουθούν και τις αγοραπωλησίες μετοχών μέσω Χρηματιστηρίου, καθώς θα αποκτήσουν πρόσβαση και στους λογαριασμούς διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών!

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η ΓΓΔΕ, οι εφορίες, τα τελωνεία και οι λοιπές φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα επιδιώξουν να εισπράξουν μέχρι τις 31-12-2015 φορολογικά έσοδα συνολικού ύψους 48,4 δισ. ευρώ, πραγματοποιώντας, μεταξύ των άλλων, πάνω από 263.800 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Το σχέδιο

Αναλυτικά, οι βασικότεροι στόχοι που έθεσε και οι κυριότερες δράσεις που προγραμματίζει για φέτος η ΓΓΔΕ έχουν ως εξής:

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

 

 • Επέκταση του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογαριασμών Πληρωμών στις δανειακές συναλλαγές έως τις 30-9-2015 και στα χρηματιστηριακά προϊόντα έως τις 31-12-2015.
 • Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση e-περιουσιολογίου ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2016.
 • Σχεδιασμός συστήματος αυτόματης βεβαίωσης στις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογιών.
 • Βεβαίωση ποσού άνω του 1,04 δισ. ευρώ από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 15.000 προληπτικών φορολογικών ελέγχων από τις ΔΟΥ σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα (πλήθος επιχειρήσεων με παράβαση ως προς το σύνολο των ελέγχων σε ποσοστό άνω του 25%).
 • Διενέργεια τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων από την Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
 • Εκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ) το αργότερο εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης.
 • Διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη βάση οχημάτων των υπουργείων Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), μέχρι 31-12-2015.

Έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις

 

 

 • Διενέργεια τουλάχιστον 400 πλήρων και 500 μερικών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από πλήρεις και μερικούς ελέγχους του ΚΕΜΕΕΠ κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31η/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 2,925 δισ. ευρώ).
 • Αύξηση των εισπράξεων, τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους του ΚΕΜΕΕΠ, σε ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αντίστοιχα αποτελέσματος την 31η/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 370 εκατ. ευρώ).