Αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε καταλύματα στο 9μηνο

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Αύξηση 4,3% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκε το 9μηνο εφέτος στα καταλύματα και τα κάµπινγκ της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο διάστημα η µέση παραµονή ανά άτοµο ανέρχεται σε 4,3 διανυκτερεύσεις. Συγκεκριµένα, η µέση παραµονή για τους αλλοδαπούς είναι 5,1 διανυκτερεύσεις, ενώ για τους ηµεδαπούς είναι 2,5 διανυκτερεύσεις.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύµατα (πλην κάµπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και µε τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε 42,5% έναντι 41,9% κατά το 9μηνο του 2014.

Ειδικότερα, παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση, σε απόλυτες τιµές, στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ κατά 4,9% και 2,4% αντίστοιχα, ενώ στους ηµεδαπούς η αύξηση είναι µικρή (2,8% στις αφίξεις και 1% στις διανυκτερεύσεις).

Το µεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης καταλυµάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάµπινγκ αναλογεί σε αλλοδαπούς τουρίστες, που έχουν το 70,9% των αφίξεων και το 83,3% των διανυκτερεύσεων.