Αγρονέα: Ο ορισμός της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την Κυριακή, 5/5/2019, στην Λέσχη του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θέρμης, ο συνταξιούχος καθηγητής Γιώργος Δαουτόπουλος (ΑΠΘ, www.daoutop.gr) συνέχισε να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του στην κοινωνία σε συνάντηση-συζήτηση με την υπό σύσταση Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Τοπική (κοινοτική) Ανάπτυξη.

Οι συμμετέχοντες και τα μέλη της υπό διαμόρφωση Ομάδας Πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποίων και οι: κ Γρηγόρης Αντωνιάδης, κ Αντώνης Αλλοδιανάκης, κ Κώστας Γεωργίου (Αρχηγός Συστήματος), κ Γεώργιος Μακαδασόπουλος, κα Μαρία Τζιτζίδου & Δημήτριος Μιχαηλίδης, άκουσαν με πολλή προσοχή τον ορισμό της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ο οποίος είναι: Οι θεληματικές προσπάθειες ομάδων ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που βασίζονται κατά κύριο λόγο στις δικές τους δυνάμεις για σχεδιασμό και υλοποίηση.

Οι Αρχές της Τοπικής Ανάπτυξης προσδιορίζονται ως: Συμμετοχική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, η οποία έχει ανθρώπινες διαστάσεις και χαρακτήρα (προάγει την αλληλεγγύη), είπε ο καθ Γ. Δαουτόπουλος, ο οποίος έχει ασχοληθεί από το 1982 με το αντικείμενο Community Developmentστο Michigan State Universit και έκτοτε δίδαξε το μάθημα της Αγροτικής Κοινοτικής –Τοπικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο καθ Γ. Δαουτόπουλος δώρισε στην βιβλιοθήκη του 1ου Συστήματος Προσκόπων Θέρμης δύο από τα πολλά βιβλία του για την Τοπική Ανάπτυξη, τα: «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης» και «Αειφορική Ανάπτυξη της Ελληνικής Υπαίθρου», σαν μια πρώτη «μαγιά» στο νέο ξεκίνημα προσφοράς των παλαιών προσκόπων, αυτών που κάποτε έδωσαν την προσκοπική τους υπόσχεση, ότι θα προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα πανανθρώπινων αξιών, που αναφέρονται μεταξύ άλλων σε: Δικαιοσύνη, Φιλοπατρία, Οικονομία, Υπευθυνότητα, Εργατικότητα, Αλληλοβοήθεια, Χρησιμότητα, Φιλία και Αγάπη για το Περιβάλλον.

Άλλωστε το 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης έχει υιοθετήσει, ως μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, τους Στόχους της Γης για το 2030, μεταξύ των οποίων Πρωτοβουλίες & δράσεις για Προστασία Περιβάλλοντος, για Τοπική Κοινωνία, για Ισότητα, για Πολιτιστική Κληρονομιά και για Πολιτική Προστασία.

Ο Προσκοπισμός βοηθά τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες, διότι ο πρόσκοπος … φροντίζει άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (Στόχοι 1 & 2), …. ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους (Στόχοι 3 & 4), … είναι οικονόμος και σέβεται το αστικό περιβάλλον (Στόχοι 6, 7 & 8), … υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και το «αδύναμο» (Στόχοι 5, 10 & 16), … είναι εθελοντής και ενεργός πολίτης (Στόχοι 9, 11 & 12), … αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον (Στόχοι 13, 14 & 15) και βέβαια το «Αίεν Αριστεύειν» των προσκόπων αντιστοιχεί στον Στόχο 17 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (scouts4sdgs.gr).

Με έκπληξη ξαναανακαλύψαμε, με την βοήθεια του σ. καθ Γ. Δαουτόπουλου, ότι η λέξη «πολίτης» (πόλη, πολιτισμός κλπ) αφορά στην πραγματικότητα τον συμμετέχοντα στις κοινωνικές-κοινοτικές εξελίξεις άνθρωπο, σε αντιδιαστολή με τον «ιδιώτη», χαρακτηρισμό που απέφευγαν οι Αρχαίοι Έλληνες (ως κακό …) γιατί η σημασία που αποδίδονταν στον όρο «ιδιώτης» διατηρείται σήμερα στην αγγλική λέξη «idiot», που σημαίνει παράξενος, τρελός …

Το μέλλον του θεσμού της Τοπικής Ανάπτυξης φαίνεται ότι είναι Ελπιδοφόρο, όσο θα αυξάνεται το ποσοστό των πολιτών και θα μειώνεται το ποσοστό των ιδιωτών (μετατρέποντας την ποικιλώνυμη Δημοκρατία σε Συμμετοχική Δημοκρατία). Σήμερα το 90% είναι ιδιώτες και μόνο το 10% είναι πολίτες (ή αν θέλουμε «ενεργοί πολίτες»), και αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες δράσης για αύξηση στο ποσοστό των πραγματικών πολιτών.

Η τοπική κοινωνία για να γίνει πρωταγωνιστής, από απλός θεατής των εξελίξεων, πρέπει να οργανωθεί σε Συλλόγους, δομές και Ομάδες Τοπικής Δράσης, και να επιδιωχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη-ευημερία όλων των συμπολιτών. Η ενίσχυση της αυτάρκειας σε επίπεδο νοικοκυριού, οικισμού, χωριού, νησιού ή νομού είναι σημείο «κλειδί»

Η αντίληψη που υπαγορεύει πως όλα μας τα προβλήματα μικρά ή μεγάλα, πρέπει να λυθούν, για λογαριασμό μας, από την εκάστοτε Κεντρική Εξουσία, είναι μια μορφή «κρατολατρείας», και είναι ΛΑΘΟΣ.

Το θαύμα των Αμπελακίων στην Ελλάδα, το 1788, συνέβη: Χωρίς συνεταιριστική νομοθεσία, Χωρίς τραπεζικό σύστημα, Χωρίς μεταφορικά δίκτυα και έργα υποδομής, Χωρίς επιδοτήσεις,, Χωρίς τεχνοκράτες, αλλά με πλούσια και πηγαία ενδογενή έμπνευση και δημιουργικότητα των συγκατοίκων για ευημερία όλων. Και μπορεί να ξανασυμβεί, αρκεί οι κάτοικοι ενός τόπου να γνωρισθούν μεταξύ τους, να αναπτυχθεί σεβασμός μεταξύ τους και αλληλοεκτίμηση, και να «ζυμωθούν» στην συνδιαμόρφωση κοινών στόχων. Προϋποθέτει βέβαια ένα κοινά αναγνωρισμένο σύστημα αξιών. Και αυτό ήδη υπάρχει.

Ο Ελληνικός Κοινοτισμός είναι μια προϋπάρχουσα ιδιότητα στους Έλληνες. Τον βλέπουμε στην αυθόρμητη οργάνωση του ελληνισμού στις Ελληνικές Κοινότητες του εξωτερικού, με εξαιρετικά δείγματα, με ελληνικά σχολεία, εκκλησίες, γηροκομεία, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, ακόμα και θεσμούς διαιτησίας.

Μερικά εμπόδια για την τοπική ανάπτυξη (ευημερία των κατοίκων) είναι ο μέχρι σήμερα κεντρικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συντεχνιακή αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των μελλοντικών πολιτών, ο ελιτισμός (που σχεδόν όλοι τον καταγγέλλουν, αλλά μόλις έχουν την ευκαιρία διολισθαίνουν στο life style …) και η έλλειψη επαρκώς ανοικτών διαδικασιών συμμετοχής και ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την τεκμηρίωση της Ομάδας Πρωτοβουλίας και όλων των φορέων που θα συμβάλλουν, μπορεί να αξιοποιηθούν μερικά βιβλία με πολύ υλικό, όπως: Επτά απλά μαθήματα ανάπτυξης, Αειφορική Ανάπτυξη Ελληνικής υπαίθρου, Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης, Τοπική Ανάπτυξη κλπ

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας προετοιμάζει την επόμενη συνάντηση στην Λέσχη των Προσκόπων, την Κυριακή, 2-6-2019, στις 11.00, με θέμα: «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & Zero Waste» και την Κυριακή, 7-7-2019, στις 11.00, με θέμα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», ενώ στις 1-8-2019, όλοι όσοι έδωσαν την προσκοπική τους υπόσχεση μπορεί να αναρτήσουν μια φωτογραφία εκείνης της ημέρας φορώντας την Προσκοπική τους Μαντήλα στο facebook στο «ΝΑΙ … ήμουν και εγώ Πρόσκοπος στην Θέρμη». Και η προσπάθεια θα συνεχισθεί στις 1-9-2019, στις 6-10-2019, στις 3-11-2019 και θα κλείσει στις 8-12-2019 με θέμα: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, κοινοτικής προσφοράς».