Ακίνητα: «Χαμός» με τις διορθώσεις στο Ε9 – Ποια είναι τα βασικότερα λάθη

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σπεύδουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στο Ε9 οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Περισσότεροι από 30.000 φορολογούμενοι έσπευσαν να αλλάξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέσα σε 24 ώρες και χωρίς πρόστιμο.

 

Η προθεσμία λήγει στο τέλος του μήνα αλλά θεωρείται σίγουρο ότι θα δοθεί παράταση. Σύμφωνα με τα «Νέα», οι φορολογούμενοι μπαίνουν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος “Περιουσιολόγιο” και αν διορθώσουν το Ε9 του 2014 σε παραμέτρους που επηρεάζουν τον ΕΝΦΙΑ, όπως μεταξύ άλλων για παράδειγμα ο όροφος, οι προσόψεις, τα τετραγωνικά, η συνιδιοκτησία, ή η επικαρπία, αυτόματα γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου ακινήτου και αναρτάται το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

 

Αν μετά τις διορθώσεις ο φόρος είναι μικρότερος από τον αρχικό και έχουν στο μεταξύ πληρωθεί κάποιες δόσεις, γίνεται συμψηφισμός και οι δόσεις που απομένουν υπολογίζονται εκ νέου.

 

Αν έχει πληρωθεί ήδη φόρος υψηλότερος από αυτόν που τελικά αναλογεί, η Φορολογική Διοίκηση θα διενεργήσει-κατόπιν των προβλεπόμενων συμψηφισμών με τυχόν άλλες οφειλές είτε για φόρους είτε για εισφορές-επιστροφή φόρου.

 

Οι βασικές διορθώσεις

 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναλυτικές οδηγίες της ΓΓΔΕ, μεταξύ των λαθών και παραλείψεων που θα πρέπει να διορθώσουν και να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι στο ηλεκτρονικό Ε9 είναι:

 

[1] Ημιτελές ακίνητο (έκπτωση ΕΝΦΙΑ 60%)

 

Για ακίνητο το οποίο δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

  • στη στήλη 10 του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές κτίσμα»
  • στη στήλη 30 του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
  • στη στήλη 32 του Πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό κτίσμα».

 

Δεν συμπληρώνεται η στήλη 32 αν πρόκειται για κτίσμα που έχει μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό.

 

[2] Κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (έκπτωση ΕΝΦΙΑ 20%)

 

Αφορά ακίνητα που καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και χωρίς ρεύμα. Συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

 

  • στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα»
  • στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «ΝΑΙ» ότι είναι δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.
  • στη στήλη 31 του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

 

[3] Αυθαίρετα

 

Αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν και για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής στις προηγούμενες δηλώσεις Ε9, από το έτος 2014 δηλώνονται στην πραγματική τους κατάσταση (είτε αναγράφονται για πρώτη φορά είτε η επιφάνειά τους προστίθεται στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα). Αυθαίρετη επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο προστίθεται στους κύριους χώρους αυτής.

 

[4] Πισίνα

 

Εάν έχει εκδοθεί άδεια ειδικού κτιρίου αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση. Αν δεν έχει εκδοθεί άδεια η επιφάνεια εσωτερικής πισίνας κατοικίας προστίθεται στους κύριους χώρους κατοικίας η επιφάνεια της εξωτερικής πισίνας αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους.

 

[5] Ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα

 

Αν για τα ακίνητα αυτά έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής κατοικίας αναγράφονται ως κατοικίες, ενώ αν έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής επαγγελματικής στέγης αναγράφονται ως επαγγελματικές στέγες.

 

[6] Πραγματική κατάσταση ακινήτου

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ακίνητο αναγράφεται σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και χρήση του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου. Τονίζεται ότι για να αναγραφεί ένα κτίσμα σε άλλη κατηγορία από 26, αυτήν της οικοδομικής άδειας ή του τίτλου κτήσης, πρέπει επ’ αυτού να έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις, με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του.

 

[7] Διαφορετικές συνθήκες

 

Όταν σε κάποιο τμήμα του ακινήτου υφίστανται διαφορετικές συνθήκες, που δεν είναι δυνατόν να απεικονισθούν σε μία γραμμή (π.χ. διάφορα εμπράγματα δικαιώματα, τμήμα του εδάφους εντός σχεδίου και τμήμα του εκτός σχεδίου και οικισμού, ψιλή κυριότητα από διαφορετικούς επικαρπωτές κ.λπ.), το ακίνητο αναγράφεται σε περισσότερες γραμμές.

 

[8] Αποθήκες – πάρκινγκ – πισίνα

 

Όταν επί οικοπέδου υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία με όλα τα περιγραφικά στοιχεία και τα παρακολουθήματά της (οικόπεδο, αποθήκη, θέση στάθμευσης, κολυμβητική δεξαμενή κ.λπ.) αναγράφεται σε μία γραμμή.

 

[9] Χωρίς οριζόντια ιδιοκτησία

 

Όταν επί οικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, το οικόπεδο και το επ’ αυτού κτίσμα αναγράφονται σε μία γραμμή, με συμπλήρωση και της στήλης 22 (συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο).

 

[10] Στοιχεία οικοπέδου

 

Σε κάθε περίπτωση αναγραφής κτισμάτων απαιτείται και η συμπλήρωση των στοιχείων του οικοπέδου ή γηπέδου, επί του οποίου βρίσκονται αυτά. Κατ’ εξαίρεση δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου αποκλειστικά και μόνο σε κατοικίες, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες και θέσεις στάθμευσης εφόσον αθροιστικά:

 

  • υπάρχει πλήρης σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας για το σύνολο του οικοπέδου και των επ’ αυτού κτισμάτων (υφισταμένων ή μελλοντικών),
  • η αξία του οικοπέδου υπολογίζεται με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ) και
  • βρίσκονται σε πολυκατοικία.

 

Επίσης, στην περίπτωση αναγραφής κτισμάτων δεν συμπληρώνονται στοιχεία οικοπέδου όταν υπάρχει τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα ΑΠΑΑ.

 

[11] Κτίσμα με περισσότερους του ενός ορόφους: Όταν επί οικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τα κτίσματα εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφους αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή ανά όροφο. Στην περίπτωση αυτή το οικόπεδο αναγράφεται σε μία μόνο εξ αυτών των γραμμών με αναγραφή της συνολικής επιφάνειας των επ’ αυτού κτισμάτων στη στήλη 22.

 

[12] Ανεξάρτητα κτίσματα: Όταν επί οικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και επ’ αυτού υπάρχουν ανεξάρτητα κτίσματα μη εφαπτόμενα, αναγράφονται σε ξεχωριστές γραμμές ανά κτίσμα και ανά όροφο, όπου τούτο απαιτείται. Τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία εξ αυτών των γραμμών με συμπλήρωση και της στήλης 22.

 

[13] Κτίσμα χωρίς οριζόντια ιδιοκτησία: Σε περίπτωση δήλωσης κτισμάτων χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή αυθαίρετων κτισμάτων, αναγράφεται η συνολική επιφάνεια αυτών ανά όροφο (δηλαδή προστίθενται και τα κλιμακοστάσια, οι εξωτερικοί τοίχοι, τα πλατύσκαλα κ.λπ.).

 

[14] Οικοδομή χωρίς οριζόντια ιδιοκτησία: Σε οικοδομή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η είσοδος (το κτίσμα) σε πυλωτή (κλιμακοστάσιο, σκάλα) αναγράφεται ως κύριος ή βοηθητικός χώρος, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή την πολεοδομική νομοθεσία. Το αυτό ισχύει και για την απόληξη κλιμακοστασίου.