Αλλαγές στα σχολικά βιβλία του Λυκείου

Το βιβλίο των Λατινικών της Β’ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης όπως και το ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης συγκαταλέγονται στα βιβλία που καταργούνται, καθώς με το Νέο Λύκειο έχουν επέλθει αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και στα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές.
Επίσης καταργείται και το βιβλίο της Χημείας θετικής κατεύθυνσης για τη Β’ τάξη, ενώ στα καταργηθέντα βιβλία περιλαμβάνονται η λατινική γραμματική , η νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία και άλλα που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΤΑΞΗ

1.     ΧΗΜΕΙΑ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ)

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Β, Γ ΕΣΠ

 

2.     ΧΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Β, Γ ΕΣΠ

 

3.     ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ

4.     ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ

5.     ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ

6.     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

7.     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ)

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Β, Γ ΕΣΠ

8.     ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ

9.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ

10.  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Β, Γ ΕΣΠ

Εκτός από τα βιβλία που καταργούνται υπάρχουν και βιβλία προς αντικατάσταση. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ το οποίο και ενημερώνει τα εξής:
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝ

ΤΑΞΗ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΗΜΕΙΑ  (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

 

Α,Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ

ΧΗΜΕΙΑ

Α,Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Β, Γ ΕΣΠ

ΧΗΜΕΙΑ

Β,Γ ΕΣΠ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ

ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Β, Γ ΕΣΠ

ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Β,Γ ΕΣΠ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ

ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Α,Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ

ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Α,Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ

ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Β,Γ, ΕΣΠ

ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Β,Γ, ΕΣΠ

ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ: Β, Γ ΕΣΠ

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: Β,Γ ΕΣΠ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ:Α, Α ΕΣΠ, Β,Β ΕΣΠ, Γ,Γ ΕΣΠ, Δ ΕΣΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Α, Α ΕΣΠ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΓΕΝ: Α,Β ΕΣΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝ: Α, Α ΕΣΠ, Β ΕΣΠ

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

 

Νέα βιβλία

Όσον αφορά τα νέα βιβλία, ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ενημερώνει ότι αυτά αφορούν τα μαθήματα «Πολιτική Παιδεία» Β’ Λυκείου γενικής παιδείας για τις τάξεις Β’ Λυκείου, Β’ και Γ’ Εσπερινού όπως και την «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» που είναι μάθημα γενικής παιδείας για τη Β’ τάξη του Λυκείου.